Το ωριαίο διάγραμμα του US30 δείχνει δύναμη, αλλά τα επίπεδα αντίστασης είναι το κλειδί

Ωριαίο διάγραμμα

Το ωριαίο FXCM CFD για το Dow Jones Industrial Average (US30) αντιμάχεται τη συμβολή της άνωθεν αντίστασης. Ο δείκτης βρίσκεται κοντά στις 33.025 μονάδες, με τον κεντρικό άξονα περιστροφής (P) να επικαλύπτει την αντίσταση των τιμών (κόκκινη οριζόντια σκίαση). Οι ωριαίοι δείκτες που ακολουθούν την τάση έχουν διασταυρωθεί θετικά (μαύρη έλλειψη) και ο στοχαστικός κάνει πορεία προς τις περιοχές 80+ (μπλε βέλος). Εάν η στοχαστική μπορέσει να διατηρήσει το ανώτερο πεντημόριο, μια υποκείμενη ανοδική δυναμική μπορεί να βοηθήσει στην ανύψωση του δείκτη.

Μακροπρόθεσμα διαγράμματα

Το αριστερό διάγραμμα παρακάτω δείχνει το εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο του US30. Εδώ παρατηρούμε ότι έχει διαμορφωθεί μια χαμηλότερη κορυφή ακολουθούμενη από μια χαμηλότερη κοιλάδα. Αυτό το μοτίβο αποτελεί τον ορισμό μιας πτωτικής τάσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εβδομαδιαίο διάγραμμα και αντικατοπτρίζει την πρωταρχική τάση, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πτωτική αγορά μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Από αυτή την άποψη, παρακολουθούμε την εβδομαδιαία στοχαστική. Εάν πέσει στα επίπεδα των 20- (πράσινο ορθογώνιο) και ταλαντωθεί γύρω από αυτά τα επίπεδα, οι πιθανότητες για περαιτέρω αδυναμία μειώνονται.

Το διάγραμμα στα δεξιά είναι το ημερήσιο του US30. Ο δείκτης έχει στήριξη γύρω από το επίπεδο των 32.500 μονάδων (πράσινο σκιασμένο οριζόντιο). Επιπλέον, ο στοχαστικός βρίσκεται πάνω από τα αδύναμα επίπεδα 20-. Εάν μπορέσει να γυρίσει προς τα πάνω και να κατευθυνθεί προς το ανώτερο πεντάγραμμο (μπλε βέλος), οι ανοδικοί συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί να χρησιμοποιήσουν το επίπεδο στήριξης ως πλατφόρμα για να αγοράσουν στην πτώση. Το ερώτημα είναι αν ο δείκτης στα τρέχοντα επίπεδα αντιπροσωπεύει αξία ή όχι Το εβδομαδιαίο διάγραμμα είναι πτωτικό, οπότε η επιλογή του χαμηλού είναι επικίνδυνη. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα αντίστασης πάνω από την τιμή θα πρέπει να παρακολουθούνται για αντιδράσεις, καθώς τα σορτς μπορεί να τα στοχεύουν.

Featured Image by Κάντε κλικ στο 👍🏼👍🏼, σκεφτείτε ☕ Ευχαριστούμε! 🤗 από Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}