Ο US30 πλήττεται από τον υψηλό πληθωρισμό στις ΗΠΑ & Επιθετικές προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων

US30 - H4

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ Headline CPI αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Πέμπτης, σηματοδοτώντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σαράντα ετών. Αυτό έστειλε τις αποδόσεις των αμερικανικών 10 πάνω από το 2% και προκάλεσε την πτώση των αμερικανικών χρηματιστηρίων, με τον US30 να σημειώνει τη χειρότερη ημέρα του από τα τέλη του 2021.

Οι αγορές αναμένουν τώρα μια πιο επιθετική πορεία αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, με το εργαλείο FedWatch της CME, να προβλέπει μια μεγαλύτερη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης τον Μάρτιο, με πιθανότητα 93,8% κατά τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο. [1]

Ο US30 επεκτείνει τις απώλειές του σήμερα, με τις τεχνικές προοπτικές να μην έχουν αλλάξει πολύ από την τελευταία μας ανάλυση. Δοκιμάζει την περιοχή των 35.000 μονάδων, η οποία τον εκθέτει στον ΕΜΑ 200 ημερών (σήμερα περίπου στις 34.630 μονάδες), αλλά μια διάσπαση που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα σε κινήσεις κάτω από τις 35.500 μονάδες ίσως χρειαστεί νέο καταλύτη.

Παρά το αρνητικό κλίμα, ο Δείκτης βρίσκει κάποια στήριξη γύρω στις 35.000 και θα μπορούσε να βρει την ευκαιρία να διαρρήξει τα κέρδη, αλλά χρειάζεται μια αλλαγή στο κλίμα για να επιστρέψει πάνω από τον EMA200 (35.370-35.470), ενώ το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku εξακολουθεί να είναι μεγάλο.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 05 Ιούλ 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}