Ανάλυση US30 μετά το ράλι 2,8% που προκάλεσε η Fed

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones (DJI) σημείωσε άλμα 2,8% χθες, αφού ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell δήλωσε ότι η FOMC δεν εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο αύξησης των 75 μονάδων βάσης. Αντ' αυτού, πρότεινε ότι οι 50 μονάδες βάσης είναι στο τραπέζι για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις. Αυτή η επιφυλακτικότητα ήρθε αφού η Fed παρέδωσε αύξηση 50 μ.β., σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς. Διευκρίνισε επίσης τη μείωση του ισολογισμού της, ξεκινώντας με 47,5 δισ. δολάρια/μήνα τον Ιούνιο και αυξάνοντας σε διάστημα τριών μηνών σε 95 δισ. δολάρια/μήνα.


Το ημερήσιο CFD DJI της FXCM, US30, σημείωσε ράλι 2,8% στις 34.061 χθες μετά τα σχόλια της προέδρου της Fed που θεωρήθηκαν ήπια. Οι 34.000 είναι το 50% retracement της προηγούμενης ώθησης προς τα κάτω. Είναι επίσης ένα επίπεδο στο οποίο η αγορά έχει αντιδράσει στο παρελθόν (μπλε βέλη), ως αντίσταση τον Μάρτιο και ως στήριξη τον Απρίλιο. Έτσι, κοιτάμε να δούμε αν οι πωλητές στοχεύουν και πάλι σε αυτό το επίπεδο

Το ωριαίο διάγραμμα θα είναι διδακτικό εδώ. Πρώτον, παρατηρούμε ότι ο στοχαστικός έχει περάσει προς τα κάτω (μαύρη έλλειψη), αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στο ανώτερο πεντάγραμμό του. Εάν διαρραγεί και κατευθυνθεί προς το 20 (πράσινο ορθογώνιο), η ανοδική δυναμική πιθανότατα θα μειωθεί. Οι EMAs λαμβάνονται επίσης υπόψη (κόκκινη έλλειψη). Εάν διασταυρωθούν προς τα κάτω και αναπτύξουν γωνία και διαχωρισμό, το επίπεδο των 34.000 θα αποδειχθεί ανθεκτικό

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι η στοχαστική παραμένει στην τρέχουσα θέση της και οι ΕΜΑΣ αναπτύσσουν γωνία και διαχωρισμό προς τα πάνω. Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά θα επιδιώξει να διασπάσει τη βασική αντίσταση στις 34.000 μονάδες.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}