Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν ανθεκτικότητα

Ημερήσια διαγράμματα

Οι αμερικανικές αγορές δείχνουν σημάδια ανθεκτικότητας. Ακολουθούν τα ημερήσια διαγράμματα των CFDs της FXCM για τον Dow Jones Industrial (US30), τον S&P 500 (SPX500) και τον Nasdaq (NAS100). Πριν από την εισβολή, το αμερικανικό 10 Yr. Treasury ήταν λίγο πάνω από το 2% (16 Φεβρουαρίου). Έπεσε με την είδηση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα χρήματα κατέληξαν σε ασφαλή καταφύγια, με την απόδοση να βρίσκεται σήμερα στο 1,78%. Οι χαμηλότερες αποδόσεις φαίνεται να αντικατοπτρίζονται στις αποτιμήσεις των μετοχών, καθώς το προεξοφλητικό επιτόκιο μειώνεται. Τις τελευταίες δύο ημέρες διαπραγμάτευσης, η δράση των τιμών ώθησε τον SPX500 και τον NAS100 προς τα πάνω στις αντίστοιχες ουδέτερες ζώνες τους, μεταξύ των μπλε ζωνών. Ο US30 υστερεί, αλλά διαπραγματεύεται στα όρια μεταξύ της αδύναμης και της ουδέτερης ζώνης. Επιπλέον, οι στοχαστικοί τους έχουν πεταχτεί πάνω από το 20 και δείχνουν ανοδικά. Το κλειδί είναι να οικοδομηθεί μια υποκείμενη ανοδική δυναμική από εδώ και πέρα.

Ωριαία διαγράμματα

Και οι τρεις ωριαίοι δείκτες έχουν μετακινηθεί από τις αντίστοιχες αδύναμες περιοχές τους στις ουδέτερες ζώνες τους. Η κίνηση αυτή είναι θετική και θεωρείται ανοδική εξέλιξη. Ωστόσο, για να συνεχιστεί η ανθεκτικότητα, τα στοχαστικά πρέπει να κινηθούν στα ανώτερα πεντημόριά τους, με τους δείκτες να κινούνται στις αντίστοιχες ανοδικές τους περιοχές, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης (βέλη). Εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση, οι στοχαστικοί του ημερήσιου διαγράμματος θα βοηθήσουν στη δημιουργία της υποκείμενης ανοδικής δυναμικής που αναφέρθηκε παραπάνω.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}