Η βραχυπρόθεσμη ισχύς των μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων στις ΗΠΑ σε μακροπρόθεσμη αδυναμία

Μακροπρόθεσμα διαγράμματα

Τα παρακάτω δείχνουν τα ημερήσια διαγράμματα των CFDs της FXCM για τον DJI (US30), τον SPX (SPX500) και τον NDX (NAS100). Ο US30 βρίσκεται στα αριστερά, ο SPX500 στη μέση και ο NAS100 στα δεξιά. Και οι τρεις δείκτες διαπραγματεύονται στις αντίστοιχες αδύναμες περιοχές τους, μεταξύ της κάτω μπλε και της κάτω κόκκινης ζώνης. Ο κυρίαρχος λόγος είναι ένα γενικότερο κλίμα risk-off λόγω των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Χθες, οι ρωσικές δυνάμεις διατάχθηκαν να εισέλθουν σε δύο αποσχισθείσες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω στρατιωτική δράση. Η αυξανόμενη κλιμάκωση έχει συμβάλει στην αβεβαιότητα όταν οι αποδόσεις αυξάνονται, π.χ. το αμερικανικό 10ετές ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,94%. Τα υψηλότερα επιτόκια ασκούν πιέσεις στις παρούσες αξίες, ιδίως των αναπτυσσόμενων εταιρειών, οι οποίες τώρα επιδεινώνονται από την προοπτική στρατιωτικής κλιμάκωσης και την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Τα αντίστοιχα στοχαστικά των δεικτών δεν έχουν ακόμη πέσει στα χαμηλότερα πεντημόρια τους- ωστόσο, οι τιμές των δεικτών πιθανότατα θα υποστούν πιέσεις εάν πέσουν κάτω από το 20 και διατηρήσουν αυτές τις θέσεις.

Βραχυπρόθεσμα διαγράμματα

Τα παρακάτω ωριαία διαγράμματα δείχνουν ένα διαφορετικό συναίσθημα από τα παραπάνω πιο μακροπρόθεσμα διαγράμματα. Και οι τρεις δείκτες διαπραγματεύονται στις αντίστοιχες περιοχές ισχύος τους, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Επιπλέον, οι ζώνες Bollinger κάθε δείκτη παρουσιάζουν σημάδια επέκτασης, δηλαδή η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα αυξάνεται. Η στοχαστική του NAS100 (στα δεξιά) έχει κινηθεί πάνω από το 80, υποδηλώνοντας μια ισχυρή βραχυπρόθεσμη ανοδική δυναμική. Όσο περισσότερο ο στοχαστικός μπορεί να παραμείνει πάνω από το 80, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες οι τιμές να ανατιμηθούν στη σημερινή συνεδρίαση. Οι δύο άλλες στοχαστικές κινούνται επίσης προς τις περιοχές των 80 μονάδων τους. Οι μακροπρόθεσμες τάσεις είναι πιο σημαντικές από τις αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες. Ως εκ τούτου, τα πιο μακροπρόθεσμα χρονικά πλαίσια πρέπει να απομακρυνθούν από τα αδύναμα σημεία τους μεταξύ των μπλε ζωνών στις αντίστοιχες ουδέτερες περιοχές τους. Διαφορετικά, η βραχυπρόθεσμη αναπήδηση μπορεί να είναι βραχύβια. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}