Ο πληθωρισμός του ΔΤΚ των ΗΠΑ αυξήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών

Πληθωρισμός ΔΤΚ ΗΠΑ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, από 7% τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 12μηνη αύξηση από την περίοδο που έληξε τον Φεβρουάριο του 1982.

Ο βασικός ΔΤΚ (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) αυξήθηκε κατά 6,0% σε ετήσια βάση, έναντι 5,5% προηγουμένως, το υψηλότερο ποσοστό από την περίοδο που έληξε τον Αύγουστο του 1982.[1]

Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός είναι ο κύριος μοχλός πίσω από την πρόσφατη στροφή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προς τα γεράκια. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πρόκειται να τερματίσει το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων στις αρχές Μαρτίου και έχει επισημάνει την άρση των επιτοκίων τον ίδιο μήνα και πολλαπλές αυξήσεις στο μέλλον.

Τα σημερινά στοιχεία υποστηρίζουν την πορεία σύσφιξης της Fed και ενδέχεται να ασκήσουν πίεση για μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, η οποία έχει αναδειχθεί ως βασικό θέμα στον δημόσιο διάλογο πρόσφατα. Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed είναι οι βασικές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE).

Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε άλμα αμέσως μετά την ανακοίνωση, ενώ τα χρηματιστήρια επηρεάζονται αρνητικά. Ο τεχνολογικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε περιβάλλοντα υψηλού πληθωρισμού/υψηλών επιτοκίων, με τον NAS100 να έχει χάσει σχεδόν 10% τον Ιανουάριο και να χάνει περίπου 1,5% σήμερα τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 16 Μαΐ 2022 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}