Το 10ετές κρατικό δάνειο των ΗΠΑ κάνει παύσεις καθώς ομαλοποιείται η υπεραγορασμένη κατάσταση


Το 10ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ σταμάτησε την ταχεία άνοδό του. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, και σε διάστημα 10 εβδομάδων, η απόδοση εκτινάχθηκε από περίπου 1,73% σε υψηλό 3,2%. Η ταχύτητα της ανόδου υποδήλωνε ότι η απόδοση του θησαυροφυλακίου είχε γίνει υπεραγορασμένη, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον RSI (πράσινο ορθογώνιο). Έκτοτε, η απόδοση έχει υποχωρήσει στο 2,92%, καθώς η υπεραγορασμένη κατάσταση φαίνεται να ομαλοποιείται (πράσινο ορθογώνιο και πάλι). Αυτό έχει μετριάσει κάποια από τις πιέσεις που αντιμετώπισαν οι αγορές κινδύνου κατά τη διάρκεια της ανόδου της απόδοσης.

Ωστόσο, ο στοχαστικός παραμένει πάνω από το 80 (μπλε βέλος), γεγονός που συνηγορεί στο ότι η υποκείμενη δυναμική εξακολουθεί να είναι ισχυρή. Η σκέψη της αγοράς είναι ότι η μείωση του διογκωμένου ισολογισμού της Fed θα στηρίξει τη σύσφιξη της πολιτικής και οι αποδόσεις αντανακλούν κάτι τέτοιο. Όσο ο στοχαστικός παραμένει στο ανώτερο πεντάγραμμά του, παραμένουμε επιφυλακτικοί όσον αφορά τη συγκράτηση των αποδόσεων. Οι τιμές δεν κινούνται σε ευθεία γραμμή και αυτό ισχύει και για την τιμή του χρήματος. Με άλλα λόγια, αυτή η παύση μπορεί να είναι το παροιμιώδες σενάριο της "βουτιάς σε μια ανοδική τάση".

Για το σκοπό αυτό αναφερόμαστε σε ένα προηγούμενο άρθρο, το οποίο υποδηλώνει ότι η Fed βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από το σημείο όπου πρέπει να βρίσκεται σε αυτόν τον κύκλο πληθωρισμού. Το κλειδί εδώ είναι η συγκράτηση των αριθμών πληθωρισμού, η οποία θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκράτηση της στοχαστικής του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, γεγονός που μας οδηγεί στο να παραμείνουμε επιφυλακτικοί.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}