Η καμπύλη αποδόσεων υποδηλώνει ότι η δράση της Fed μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση

Η Fed έχει πρόβλημα αξιοπιστίας. Θεώρησε τον πληθωρισμό ως προσωρινό και τον άφησε να επεκταθεί πέραν του στόχου της κεντρικής τράπεζας. Τώρα προσπαθεί απεγνωσμένα να τον περιορίσει. Η έκθεση της Παρασκευής για την απασχόληση έδειξε ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ είναι εύρωστη, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τη Fed στην επίθεσή της κατά του πληθωρισμού.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 3,6% από 3,7% και δημιουργήθηκαν 431.000 θέσεις εργασίας. Αυτή η ισχύς δίνει στη Fed περιθώριο να κινηθεί με αύξηση 50 μ.β. τον Μάιο και ενδεχομένως άλλες 50 μ.β. τον Ιούνιο. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η καμπύλη αποδόσεων των κρατικών ομολόγων 10Yr-2Yr έχει αντιστραφεί:

Δεδομένης της ισχυρής αγοράς εργασίας, η Fed έχει σταθερά στο στόχαστρό της τον πληθωρισμό. Δηλαδή, η Fed δεν θέλει να αφήσει τις προσδοκίες για μελλοντικό πληθωρισμό να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Σημειώνουμε ότι η νομισματική πολιτική επικεντρώνεται στον έλεγχο του πληθωρισμού από την πλευρά της ζήτησης της οικονομίας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό από την πλευρά της προσφοράς ή του κόστους.

Δεδομένου ότι ένα γενναιόδωρο ποσό της δυναμικής του πληθωρισμού οφείλεται στην προσφορά, η Fed φαίνεται ότι είναι πρόθυμη να διακινδυνεύσει την ύφεση για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μπορεί να υπολογίζει ότι η αγορά εργασίας είναι αρκετά ανθεκτική ώστε να εξασφαλίσει μια ήπια εξέλιξη, αν φτάσει σε ύφεση. Αυτή η προσδοκία μπορεί να είναι ένα στοίχημα και ελπίζουμε ότι η κεντρική τράπεζα δεν υποτιμά τον υφεσιακό κίνδυνο.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}