Η καμπύλη αποδόσεων και η συγκράτηση του μισθολογικού πληθωρισμού

Η καμπύλη των αποδόσεων 10/2s των ΗΠΑ έχει εξομαλυνθεί εντυπωσιακά. Το περιθώριο διαμορφώνεται στο 0,257%. Στο 0% η καμπύλη αποδόσεων θα είναι επίπεδη και αν πέσει κάτω από το 0%, θα αντιστραφεί. Στην πραγματικότητα η διαφορά μεταξύ των πιο μακροπρόθεσμων τίτλων συρρικνώνεται έναντι των βραχυπρόθεσμων μέσων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στον κύκλο αύξησης των επιτοκίων που αναμένεται να ξεκινήσει η Fed στις 16 Μαρτίου. Η συναίνεση είναι για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα πιο μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν έχουν συμβαδίσει με το βραχυπρόθεσμο άκρο της καμπύλης προκαλεί ανησυχία

Ενώ η Fed επηρεάζει τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, το κλίμα των επενδυτών επηρεάζει τις πιο μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Οι επενδυτές ενδέχεται να ερμηνεύσουν την έλλειψη ρυθμού στο US10Y ως έλλειψη ενθουσιασμού για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Ωστόσο, εισάγουμε μια άλλη κερδοσκοπική πιθανότητα. Ο πληθωρισμός των μισθών που δημοσιεύθηκε σήμερα, μαζί με τη μεταβολή της απασχόλησης εκτός του αγροτικού τομέα, τυπώθηκε στο 0% μ.μ. έναντι πρόβλεψης για 0,5% μ.μ.. Επιπλέον, ο αριθμός του προηγούμενου μήνα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 0,7% μ.μ. σε 0,6% μ.μ.. Η ετήσια αύξηση του 5,13% ήταν χαμηλότερη από την εκτίμηση του Dow Jones για 5,8%. Εάν υπάρξει συγκράτηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, το βραχυπρόθεσμο άκρο μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί, οδηγώντας σε απότομη κλίση της καμπύλης. Αυτή η χαλάρωση μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για το μέλλον, οδηγώντας σε υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Featured Image by Steve Buissinne from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}