Το USDOLLAR και οι αποδόσεις είναι πιθανότατα κλειδωμένες μαζί


Πηγή: www.tradingview.com

Το επάνω διάγραμμα δείχνει το εβδομαδιαίο αμερικανικό 10-Yr. Treasury, το οποίο σήμερα αποδίδει 3,25%. Στην πραγματικότητα, έχει διαγράψει μια υψηλότερη κορυφή μετά από μια υψηλότερη κοιλάδα, καθώς η ανοδική του τάση συνεχίζεται. Το μεσαίο διάγραμμα δείχνει το εβδομαδιαίο καλάθι FXCM USDOLLAR. Διαγράφει επίσης μια υψηλότερη κοιλάδα ακολουθούμενη από μια υψηλότερη κορυφή. Δηλαδή, το δολάριο παρουσιάζει ανοδική τάση

Για εμάς, ο συντελεστής συσχέτισης (κάτω δείκτης) είναι πολύ ενδιαφέρων. Αυτή τη στιγμή έχει ένδειξη 0,93. Η τιμή αυτή σημαίνει ότι ο δείκτης US 10-Yr και ο δείκτης FXCM USDOLLAR συσχετίζονται επί του παρόντος κατά 93%, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η συσχέτιση από μόνη της μπορεί να είναι τυχαία. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση της υψηλής θετικής σχέσης είναι απαραίτητη.

Η συσχέτιση αυξάνεται στη συνεδρίαση της Fed τον Μάρτιο (πράσινη διακεκομμένη κάθετη) και συνεχίζει σε αυτή την πορεία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης-16ης Μαρτίου περιγράφουν λεπτομερώς τις συζητήσεις μεταξύ των ανώτερων αξιωματούχων της Fed σχετικά με τη συρρίκνωση του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας

Οι στασιμοπληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες οφείλονται σε σοκ προσφοράς, και οι πιέσεις ζήτησης λόγω της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αποτελούν κρίσιμες μεταβλητές για την αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η απορρόφηση ρευστότητας από την οικονομία λόγω της ποσοτικής σύσφιξης και της εξομάλυνσης του ισολογισμού της Fed είναι οι βασικοί παράγοντες. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι αποδόσεις και η ισχύς του δολαρίου να είναι πλέον κλειδωμένες μαζί, με αποτέλεσμα τον συντελεστή συσχέτισης 0,93.

Εάν είναι σωστός, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές. Ακόμη και αν ο βασικός ΔΤΚ κορυφωθεί και η Fed γίνει πιο ήπια, η μείωση του ισολογισμού της Fed πρέπει να ληφθεί υπόψη και να παρακολουθείται. Είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις και δεν πρέπει να αγνοηθεί και να υποτιμηθεί.

Αναφορές
https://www.federalreserve.gov/

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}