Η τεχνική κατάσταση των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών


Ο δείκτης των μικρών εταιρειών στις ΗΠΑ δείχνει πολύ ευάλωτος. Το μηνιαίο διάγραμμα US2000 CFD της FXCM διαπραγματεύεται στην αδύναμη περιοχή του μεταξύ της κατώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Ωστόσο, η ανησυχία είναι η στοχαστική στο κατώτερο πεντάγραμμό της (κόκκινο ορθογώνιο). Αυτή η θέση υποδηλώνει μια σταθερή υποκείμενη δυναμική προς τα κάτω. Όσο περισσότερο διατηρεί αυτή τη θέση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα περαιτέρω πτώσης του δείκτη.


Χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο πρότυπο, εξετάζουμε τους μηνιαίους δείκτες US30 (αριστερά), SPX500 (μέση) και NAS100 (δεξιά). Τόσο ο US30 όσο και ο SPX500 έχουν κινηθεί στις αδύναμες περιοχές τους. Επιπλέον, και οι δύο στοχαστικοί δείκτες κατευθύνονται προς τα κάτω, αλλά δεν έχουν φτάσει στα κρίσιμα επίπεδα του 20. Δεδομένου ότι πρόκειται για μηνιαία κλίμακα, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τα διαγράμματα στο τέλος του μήνα. Θα εξακολουθούν να βρίσκονται στις αδύναμες ζώνες τους ή θα επιστρέψουν στις ουδέτερες περιοχές μεταξύ των μπλε ζωνών

Ο NAS100, όπως και ο US2000, έχει ήδη κλείσει στην αδύναμη ζώνη του. Η καθοδική του δυναμική είναι ισχυρότερη από τον US30 και τον SPX500, με τον στοχαστικό του να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στα κρίσιμα επίπεδα του 20. Αυτή η υποαπόδοση είναι λογική, καθώς ο US2000 και ο NAS100 φέρουν σχετικά ασφάλιστρα κινδύνου και ανησυχίες για τη χρονική αξία, καθιστώντας τους πιο ευαίσθητους στην άνοδο των επιτοκίων.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.