Η εξάντληση των MBS του οργανισμού της καθιστούν τη μείωση του ισολογισμού της Fed πρόκληση, δεδομένου του κύκλου σύσφιξης

Τα πρακτικά της Fed για τη συνεδρίαση του Μαρτίου δείχνουν ότι η μείωση του ισολογισμού της Fed είναι πιθανό να προχωρήσει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ενώ δεν είχε οριστικοποιηθεί κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, στα πρακτικά σημειώνεται ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει "ήδη μετά την ολοκλήρωση της προσεχούς συνεδρίασής της τον Μάιο". Η συναίνεση της αγοράς ήταν ότι η ποσοτική σύσφιξη θα ξεκινούσε μόλις τον Ιούλιο. Τα πρακτικά αναφέρουν επίσης ότι "αναμένει να αρχίσει να μειώνει τα χαρτοφυλάκιά της σε τίτλους του Δημοσίου και σε χρεόγραφα οργανισμών και ενυπόθηκους τίτλους οργανισμών σε προσεχή συνεδρίαση" (https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20220316.pdf).

Η Fed ενεργεί για να αναχαιτίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό. Για τον σκοπό αυτό, η διοικητής της Fed Lael Brainard, παραδοσιακά περιστερά, δήλωσε την Τρίτη ότι "είναι υψίστης σημασίας να μειωθεί ο πληθωρισμός" και ότι η Fed θα αρχίσει "να μειώνει τον ισολογισμό με ταχείς ρυθμούς ήδη από τη συνεδρίαση του Μαΐου" (www.cnbc.com). Σύμφωνα με τα πρακτικά, η σύσφιξη θα περιοριστεί στα 60 δισ. δολάρια/μήνα για τα κρατικά ομόλογα και στα 35 δισ. δολάρια/μήνα για τα Agency MBS, σταδιακά σε διάστημα τριών μηνών (ή και περισσότερο αν το δικαιολογούν οι συνθήκες της αγοράς). Ομολογουμένως, αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το συνδυασμένο αρχικό ανώτατο όριο των 10 δισ. δολαρίων/μήνα το 2017, αλλά και πάλι, το μέγεθος του ισολογισμού το καθιστά εντελώς διαφορετικό θηρίο.

Η Fed κατέχει επί του παρόντος περίπου 3 δισ. δολάρια σε MBS. Δεδομένης της αύξησης των επιτοκίων, υπάρχει εγγενής κίνδυνος επέκτασης, επηρεάζοντας τα σχέδια μείωσης της Fed. Επιπλέον, αυτό επιδεινώνεται επειδή οι τιμές των ομολόγων συνήθως πέφτουν καθώς αυξάνονται τα επιτόκια, πράγμα που σημαίνει ότι η Fed είναι πιθανό να πουλήσει τις πιο μακροπρόθεσμες συμμετοχές της με ζημία. Έτσι, υπάρχει πίεση στη Fed καθώς προσπαθεί να εξαντλήσει τον ισολογισμό της. Εκτός από το στασιμοπληθωριστικό εμπόδιο, αυτή η επιπλοκή καθιστά δύσκολη την εφαρμογή της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο, δεδομένου ότι η στεγαστική βιομηχανία αποτελεί σχεδόν το 20% της αμερικανικής οικονομίας, η διαδικασία αυτή αποτελεί έναν ακόμη αντίπαλο άνεμο που πρέπει να διαχειριστεί η Fed καθώς επιδιώκει να σφίξει επιθετικά.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}