Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε εκ νέου τα επιτόκια &amp- έδειξε ότι θα αυξήσει κι άλλο τα επιτόκια, παραμένοντας ευέλικτη

RBA Hiked Rates Again

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) αύξησε σήμερα τα επιτόκια των ενδιαφερομένων κατά άλλες 50 μονάδες βάσης [1], σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη αύξηση αυτού του μεγέθους. Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη σε έναν κύκλο σύσφιξης που ξεκίνησε τον Μάιο και έφερε το επίσημο ταμειακό επιτόκιο (OCR) στο 2,35% και στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να "κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν ότι ο πληθωρισμός στην Αυστραλία θα επανέλθει στο στόχο με την πάροδο του χρόνου " και έκριναν ότι η σημερινή δράση θα συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτού του στόχου και "θα δημιουργήσει μια πιο βιώσιμη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αυστραλιανή οικονομία ".

Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή είχε εκτιναχθεί στο 6,1% το δεύτερο τρίμηνο (σε ετήσια βάση) και η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 7,75% κατά το τρέχον έτος, με βάση τις πρόσφατες αναβαθμισμένες προβλέψεις.

Η αγορά εργασίας είναι "πολύ σφιχτή και πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να προσλάβουν εργαζομένους ", καθώς η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω στο 3,4% τον Ιούλιο και στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1974.

Περισσότερα μέτρα σύσφιξης

Οι υψηλές τιμές είναι η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από τον επιθετικό κύκλο σύσφιξης της RBA, με την ισχυρή αγορά εργασίας να υποστηρίζει αυτή την πορεία πολιτικής. Ωστόσο, η νομισματική σύσφιξη θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι ο δρόμος για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της μείωσης του πληθωρισμού και της αποφυγής και της οικονομικής ύφεσης, είναι "στενός και θολωμένος με αβεβαιότητα".

Οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την προσδοκία τους για "περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες ", ενισχύοντας τη διατύπωσή τους, αλλά επανέλαβαν επίσης ότι η πολιτική "δεν βρίσκεται σε προκαθορισμένη πορεία ".

Αυτή η τελευταία αναφορά είχε προστεθεί τον περασμένο μήνα και διατηρήθηκε στη σημερινή δήλωση, καθώς η κεντρική τράπεζα θέλει να διατηρήσει την ευελιξία της. Η μελλοντική καθοδήγηση παραμένει κάπως ασαφής, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να κάνουν πίσω από τη δέσμευσή τους να μειώσουν τον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν για τις αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Αντίδραση AUD/USD

Το ζεύγος αντιμετώπισε πιέσεις μετά την αύξηση των επιτοκίων, καθώς η κεντρική της Αυστραλίας διατήρησε την προαιρετικότητα και την ευελιξία της γύρω από τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι έδειξε προς περισσότερες αυξήσεις.

Το AUD/USD διέγραψε τα προηγούμενα κέρδη και παρέμεινε μαλακό κατά την έναρξη της ευρωπαϊκής συνεδρίασης. Μέχρι στιγμής όμως κατάφερε να αποφύγει νέα μηνιαία χαμηλά, καθώς το δολάριο δείχνει σημάδια εξάντλησης.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 23 Σεπ 2023 https://www.rba.gov.au/media-releases/2022/mr-22-28.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.