Το ενδεχόμενο “αγοράστε τη φήμη, πουλήστε το γεγονός” δικαιολογεί την προσοχή κατά τη δημοσίευση του ΔΤΚ

Η απόδοση του US10Y Treasury αυξήθηκε στο 2,82%. Η κίνηση ήταν σχετικά γρήγορη, σε σημείο που ο RSI έχει καταγραφεί ως υπεραγορασμένος (μπλε ορθογώνιο). Το κάτω μέρος δείχνει τον συντελεστή συσχέτισής του με το CFD Dow Jones Industrial Average της FXCM, US30. Η τρέχουσα συσχέτιση είναι -0,36. Σίγουρα δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η συσχέτιση του Nasdaq.

Παρόλα αυτά, συμπεραίνει ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση. Για το σκοπό αυτό, εάν η απόδοση υποχωρήσει καθώς ο RSI ομαλοποιείται, αυτό θα στήριζε τον US30, εάν η σχέση εξακολουθεί να ισχύει. Σημειώνουμε ότι ο ΔΤΚ θα ανακοινωθεί σήμερα και ο γενικός αριθμός προβλέπεται στο 1,2%. Αυτός ο πληθωρισμός ενδέχεται να έχει ήδη τιμολογηθεί στις αποδόσεις και, εκτός αν υπάρξει κάποιο εκρηκτικό εκτύπωμα, οι συμμετέχοντες στην αγορά ενδέχεται να εκλάβουν την ανακοίνωση ως μια ευκαιρία για έξοδο από τις θέσεις short και ομαλοποίηση της δυναμικής. Εάν αυτό συμβεί, οι συμμετέχοντες είναι πιθανό να στραφούν σε χρηματιστηριακούς δείκτες, π.χ. US30.


πηγή: www.tradingview.com

Η εκτύπωση του ΔΤΚ είναι πιθανό να εισάγει μεταβλητότητα στην αγορά. Όταν αυτό κατασταλάξει, θα είναι χρήσιμο να εξετάσουμε το ωριαίο διάγραμμα του US30. Εάν οι EMAs και η στοχαστική του διασταυρωθούν θετικά, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα χρήματα περιστρέφονται πίσω στο ρίσκο. Σε αυτή την περίπτωση, μια μετακίνηση του στοχαστικού στην περιοχή 80+ (μπλε βέλος) θα υποδηλώνει μια υποκείμενη ανοδική δυναμική και οι αποδόσεις πιθανότατα θα βυθίζονται, καθώς οι σορτάκηδες των ομολόγων θα αποκομίζουν κέρδη.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}