Ο Nasdaq ξεκινά το 3ο τρίμηνο σε πολύ επισφαλή θέση

Ο Nasdaq είναι ένας δείκτης ανάπτυξης. Η ταξινόμηση αυτή είναι αξιοσημείωτη, διότι η αύξηση των επιτοκίων πλήττει περισσότερο την αναπτυξιακή πλευρά της αγοράς. Επομένως, το αν έχουμε δει ή όχι το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης των αποδόσεων είναι ένα σημαντικό ερώτημα Για παράδειγμα, μια βάση θα υποδηλώνει πιθανή αξία. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει ακόμη- τεχνικά μιλώντας, ο Nasdaq βρίσκεται σε πολύ επισφαλή θέση.


Σε μηνιαίο διάγραμμα, το CFD της FXCM, το NAS100, διαπραγματεύεται μεταξύ της κατώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης στην πτωτική ζώνη. Επιπλέον, οι κόκκινες ζώνες Bollinger κατευθύνονται προς αντίθετες κατευθύνσεις (μαύρες ελλείψεις). Αυτή η απόκλιση είναι αποτέλεσμα της αύξησης της μεταβλητότητας. Έχουμε δύο ανησυχίες.

Πρώτον, ο στοχαστικός βρίσκεται κοντά στο 20 (πράσινο ορθογώνιο). Εάν χτυπήσει αυτό το επίπεδο και διατηρηθεί, η υποκείμενη πτωτική δυναμική θα πιέσει περαιτέρω τον δείκτη, ενδεχομένως επεκτείνοντας την απόκλιση Bollinger. Δεύτερον, η πτωτική αγορά θα ενταθεί εάν η κορυφή του κόκκινου Bollinger στραφεί προς τα κάτω και ακολουθήσει το κάτω Bollinger χαμηλότερα

Μια βάση του δείκτη ή μια κίνηση πίσω στην ουδέτερη περιοχή μεταξύ των μπλε ζωνών θα είναι θετική. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, ο στοχαστικός θα πρέπει να γυρίσει και να κινηθεί πάνω από το 20. Αυτό το σενάριο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν έχουμε δει τα υψηλά για το αμερικανικό 10ετές ή όχι

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}