Η αγορά κατοικίας κυματίζει μια κόκκινη σημαία

Εκκινήσεις κατοικιών

Η έναρξη κατασκευής κατοικιών μετρά τον αριθμό των νέων κατοικιών στις οποίες έχει αρχίσει η κατασκευή. Χρησιμεύουν ως ένα καλό βαρόμετρο για την υγεία της οικονομίας, καθώς πρόκειται για έναν κόμβο και η δραστηριότητα θα διαχυθεί σε διάφορους τομείς, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και ξυλουργοί, καθώς και σε πιο μακροοικονομικά επίπεδα, όπως τα τοπικά φορολογικά έσοδα κ.λπ. Επιπλέον, οι κατασκευαστικές εργασίες τείνουν να είναι καλά αμειβόμενες- ως εκ τούτου, θα επηρεαστεί και η κατανάλωση. Τα ολοκληρωμένα σπίτια θα πρέπει να επιπλωθούν κ.λπ.

πηγή: www.tradingview.com

Ο δείκτης έναρξης κατασκευής κατοικιών (HOUST) έχει βυθιστεί κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 12 μηνών και ο SMA έχει γυρίσει πτωτικά (κόκκινο βέλος). Ο RSI του έχει πέσει κάτω από το 50, που είναι η αδύναμη πλευρά του ταλαντωτή (πράσινο ορθογώνιο), για πρώτη φορά από την περίοδο κλειδώματος το 2020.

Ο δείκτης αδειών στέγασης (PERMIT) παρουσιάζει επίσης σημάδια επιδείνωσης. Η σειρά αυτή βρίσκεται επίσης κάτω από τον SMA 12 μηνών, αλλά ο SMA δεν έχει ακόμη γυρίσει προς τα κάτω. Εάν το κάνει, θα θεωρηθεί αρνητική εξέλιξη. Ωστόσο, ο RSI της βρίσκεται κάτω από το 50 (μπλε ορθογώνιο), επιβεβαιώνοντας την αδυναμία. Όσο περισσότερο παραμείνει σε αυτή την πλευρά του 50, τόσο μεγαλύτερη πτώση είναι πιθανό να παρουσιάσει η σειρά.

Υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών

Παρά το γεγονός ότι η μεθοδολογία υπολογισμού διαφέρει μεταξύ των δύο σειρών, η αγορά των πωλήσεων υφιστάμενων κατοικιών είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των πωλήσεων νέων κατοικιών. Για παράδειγμα, θεωρήστε ότι η τρέχουσα εκτύπωση για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών σε εποχικά προσαρμοσμένη ετήσια βάση είναι 5,12 εκατ. έναντι 696 χιλ. για τις πωλήσεις νέων κατοικιών.

Πηγή: www.tradingview.com

Δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας του, το διάγραμμα των πωλήσεων υφιστάμενων κατοικιών (USEHS) είναι ανησυχητικό. Η σειρά βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο τριών μηνών και ο SMA κινείται πτωτικά. Επιπλέον, ο RSI της είναι κάτω από το 50 και αδύναμος.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών ενισχύουν την τοπική οικονομία όπου ολοκληρώνεται η πώληση. Πολλά από αυτά τα σπίτια επιδιορθώνονται με κάποια ιδιότητα, π.χ. νέο βάψιμο, επανατοποθέτηση της στέγης κ.λπ. Επιπλέον, οι περισσότεροι νέοι ιδιοκτήτες κατοικιών θα αγοράσουν επίσης συσκευές και διαρκή οικιακά αγαθά. Έτσι, η πτώση εδώ αντανακλά σε άλλους τομείς.

NAHB/Wells Fargo Δείκτης αγοράς κατοικίας (HMI)

Ο HMI είναι ένας δείκτης διάχυσης που βασίζεται σε μηνιαία έρευνα των μελών της NAHB. Η έρευνα ζητά από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τις συνθήκες της αγοράς για την πώληση νέων κατοικιών την παρούσα στιγμή και τους επόμενους έξι μήνες, καθώς και την κίνηση των υποψήφιων αγοραστών νέων κατοικιών.

Πηγή:www.tradingview.com

Ο δείκτης HMI (USHMI) βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο τριών μηνών και ο SMA δείχνει προς τα κάτω. Ο RSI του έχει εδραιωθεί για τα καλά κάτω από το 50, επιβεβαιώνοντας την αδυναμία που υποδηλώνει η σειρά. Δεδομένης της πτώσης του HMI, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είτε οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς είναι κακές, είτε οι συνθήκες τους επόμενους έξι μήνες θα είναι κακές, είτε ότι η επισκεψιμότητα μειώνεται. Φυσικά, μπορεί να είναι ένας συνδυασμός και των τριών.

Υποθήκες, ανεργία και αναχρηματοδότηση


Πηγή:www.tradingview.com

Ο τομέας της στέγασης είναι ευαίσθητος στα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων και στην ανεργία. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να δούμε ότι η απότομη αύξηση του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων (MORTGAGE30US) στο 5,351% έχει σίγουρα παίξει ρόλο. Το επιτόκιο βρίσκεται άνετα πάνω από τον κινητό μέσο όρο τριών μηνών, με τον SMA να τείνει προς τα πάνω.

Η κατάσταση της ανεργίας είναι πιο σκοτεινή. Σε μια ανησυχητική ένδειξη, οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας (ICSA) αυξάνονται, με τη σειρά να βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο τριών μηνών. Συνήθως, αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερες συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας (USCJC).

Όμως, αυτό δεν συμβαίνει. Αντιθέτως, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις παραμένουν κάτω από τον SMA τριών μηνών (κόκκινο βέλος), με τον SMA να εξακολουθεί να δείχνει προς τα κάτω. Σε αυτή τη λογική, ο τρέχων συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των αρχικών και των αιτήσεων ανεργίας είναι -0,66 (κόκκινο ορθογώνιο). Αυτή η σχέση πρέπει να παρατηρηθεί για επιδείνωση ή βελτίωση, καθώς η αρνητική συσχέτιση δεν μπορεί να διατηρηθεί επ' αόριστον.

Πάντως, η κατάρρευση στη στέγαση μπορεί να υποδηλώνει ότι η ασφάλεια της εργασίας αρχίζει να γίνεται ανησυχητική.


Πηγή: www.tradingview.com

Η έρευνα του MBA για τις αιτήσεις χορήγησης ενυπόθηκων δανείων (USMMI - αριστερά) έχει πέσει σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά το 2000. Επιπλέον, οι αναχρηματοδοτήσεις (USMRI - δεξιά) έχουν επίσης κατρακυλήσει σε χαμηλά πολλών δεκαετιών. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να συνάψουν στεγαστικό δάνειο και δεν βλέπουν κανένα νόημα στην αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων στεγαστικών δανείων με υψηλότερα επιτόκια.

Συμπεράσματα

Υπάρχουν δύο μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά την αγορά κατοικίας. Πρώτον, οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να είναι υψηλές. Ωστόσο, εάν η αδυναμία μεταφερθεί στην απομείωση των τιμών των κατοικιών, ένα αρνητικό αποτέλεσμα πλούτου θα προσθέσει αντίθετους ανέμους στην οικονομία. Δεύτερον, η ασθενής δραστηριότητα από την πλευρά της προσφοράς διαχέεται και σε άλλους τομείς, προσθέτοντας γενικές οικονομικές ανησυχίες.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.