Το GER30 υπεραποδίδει έναντι των αντίστοιχων αμερικανικών.


Με δεδομένο το κλίμα μείωσης του κινδύνου που είναι διάχυτο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο DAX υπεραποδίδει έναντι των αμερικανικών blue chips. Εξετάστε την εβδομαδιαία σχετική δύναμη (RS) του CFD DAX της FXCM, το GER30, σε σχέση με το CFD του Dow Jones Industrial Average, το US30. Εδώ, ο GER30 είναι ο αριθμητής και ο US30 είναι ο παρονομαστής του λόγου. Ο RS έχει διαγράψει ένα υψηλότερο κατώτατο σημείο που ακολουθείται από ένα υψηλότερο ανώτατο σημείο, υποδεικνύοντας σημαντική σχετική ισχύ ή υπεραπόδοση του GER30 έναντι του US30. Το ίδιο μοτίβο τιμών είναι εμφανές σε σχέση με το CFD S&P 500 της FXCM, το SPX500, καθώς και το CFD Nasdaq, το NAS100.

Η ανθεκτικότητα του GER30 αντικατοπτρίζεται στο ημερήσιο διάγραμμα στα αριστερά. Εδώ, ο δείκτης heikin ashi chart έχει μετακινηθεί από την περιοχή αδυναμίας του στην ουδέτερη περιοχή του (πράσινο ορθογώνιο). Σε σχετική βάση αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Επιπλέον, τα κεριά heikin ashi είναι δείκτες που ακολουθούν την τάση και είναι ανοδικά μπλε. Το ωριαίο διάγραμμα στα δεξιά έχει επίσης μια ιστορία να πει. Σημειωτέον, η στοχαστική του είναι τοποθετημένη πάνω από το 80 (μπλε βέλος). Όσο περισσότερο διατηρήσει αυτή τη θέση τόσο μεγαλύτερη στήριξη θα υπάρχει για τον δείκτη. Εάν ανατραπεί και πέσει έξω από την περιοχή των 80, η δυναμική θα θεωρηθεί ότι εξασθενεί

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}