Η επίπεδη καμπύλη αποδόσεων υποστηρίζει επιθετική σύσφιξη

Τα παρακάτω εβδομαδιαία διαγράμματα δείχνουν:
* US02-Yr Treasury (πάνω).
* US10-Yr Treasury (κέντρο).
* καμπύλη απόδοσης 10/02 (κάτω).

Η διαφορά μεταξύ των 10/02 έχει μειωθεί στο 0,371%. Δηλαδή, η καμπύλη αποδόσεων έχει εξομαλυνθεί αξιοσημείωτα από τα μέσα του περασμένου έτους (κόκκινο ορθογώνιο). Ο λόγος είναι η απότομη αύξηση του US02-Yr (μπλε ορθογώνιο) έναντι της ρηχότερης κλίσης του US10-Yr note (πράσινο ορθογώνιο). Η απότομη κλίση της μικρότερης διάρκειας υποδηλώνει ότι η αγορά αναμένει επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed (οι κεντρικές τράπεζες συνήθως επηρεάζουν το μπροστινό άκρο της καμπύλης). Επιπλέον, ενώ οι εντάσεις στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας εντείνονται, η τιμή του πετρελαίου έχει εκτιναχθεί κατά 23% από την αρχή του έτους, αυξάνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα προθεσμιακά συμβόλαια της Fed Funds δείχνουν επί του παρόντος 36% πιθανότητα αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης στις 16 Μαρτίου. Η επιθετική σύσφιξη αποτελεί βασικό κίνδυνο για τις αποτιμήσεις των χρηματιστηριακών αγορών για το 2022 και μπορεί να προσδώσει στήριξη στο δολάριο.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}