Το σημερινό ράλι χρυσού μοιάζει ύποπτα με διόρθωση


Πηγή: www.tradingview.com

Κατά τη γνώμη μας, το δελτίο Τύπου της FOMC της 16ης Μαρτίου (μπλε διακεκομμένη κάθετη) σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη δυναμική της αγοράς. Η ανακοίνωση αυτή περιελάμβανε την επιβεβαίωση της πρόθεσης της Fed να ομαλοποιήσει τον ισολογισμό της μέσω ποσοτικής σύσφιξης (QT). Έκτοτε, διαμορφώθηκαν σχέσεις μεταξύ των αγορών, καθώς οι αγορές προεξοφλούν την αφαίμαξη της ρευστότητας από την οικονομία.

Μια τέτοια σχέση είναι μεταξύ των πραγματικών επιτοκίων και του χρυσού. Καθώς τα πραγματικά επιτόκια κατέγραψαν ένα υψηλότερο κατώτατο σημείο (HT) ακολουθούμενο από ένα υψηλότερο ανώτατο σημείο (HP), το XAUUSD κατέγραψε ένα χαμηλότερο ανώτατο σημείο (LP) ακολουθούμενο από ένα χαμηλότερο κατώτατο σημείο (LT). Ως αποτέλεσμα, τα πραγματικά επιτόκια έγιναν θετικά και ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο, ο οποίος ήταν θετικός, περιστράφηκε και έγινε αρνητικός. Η αντίστροφη σχέση έχει πλέον κλειδώσει σε έναν ισχυρό συντελεστή συσχέτισης -0,72 (μπλε ορθογώνιο).

Η συσχέτιση αυτή υποδηλώνει ότι, δεδομένης της αναταραχής στην αγορά, οι συμμετέχοντες στην αγορά επέλεξαν να στρέψουν τα κεφάλαια προς το θετικό πραγματικό επιτόκιο, εις βάρος του πολύτιμου μετάλλου. Αυτή η κατεύθυνση είναι διαισθητικά λογική

Το QT συνεπάγεται ένα πιο σπάνιο δολάριο, το οποίο είναι υποστηρικτικό για το δολάριο. Επειδή ο χρυσός τιμολογείται σε δολάρια (που τώρα πρέπει να υποστηριχθούν), η φυσική ροή θα ήταν από τον χρυσό προς τα ευνοϊκά πραγματικά επιτόκια

Από τις 18 Ιουλίου, τα πραγματικά επιτόκια έχουν μειωθεί και, αισθητά, το XAUUSD έχει επωφεληθεί καθώς οι συμμετέχοντες αντιστρέφουν τη ροή χρήματος. Ωστόσο, είναι απίθανο τα πραγματικά επιτόκια να μπορέσουν να αλλάξουν μόνιμα λόγω του πολέμου της Fed κατά του πληθωρισμού. Εάν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, το τρέχον ράλι του χρυσού μπορεί να διαγράψει την επόμενη χαμηλότερη κορυφή της σειράς. Δηλαδή ένα ράλι σε ένα ευρύτερο σενάριο καθοδικής τάσης. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε για ενδείξεις ενός swing high, καθώς αυτό θα είναι ο προάγγελος για το επόμενο πτωτικό σκέλος του χρυσού.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}