Το καταπληκτικό σόου ψευδαισθήσεων για τις λιανικές πωλήσεις


Πηγή: www.tradingview.com

Οι λιανικές πωλήσεις για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 1%, πάνω από το προβλεπόμενο 0,9% και καλύτερα από την ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα για -0,3%. Με μια πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται σαν ένας ακόμη έλεγχος για 75-100bps στις 27 Ιουνίου. Ωστόσο, οι αριθμοί λιανικής πώλησης είναι ονομαστικοί. Όταν εισάγουμε τον πληθωρισμό, οι στήλες στα δεξιά κάτω από το 0 (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) δείχνουν περιόδους κατά τις οποίες οι λιανικές πωλήσεις δεν ακολουθούσαν τον πληθωρισμό. Αυτό περιλαμβάνει την εκτύπωση του Ιουνίου. Δηλαδή, υπάρχει επιβράδυνση σε πραγματικούς όρους

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι η Fed θα είναι υπερβολικά επιθετική, εγκαινιάζοντας την ύφεση. Αυτό το κομμάτι των δεδομένων ρίχνει μια άλλη μεταβλητή που η Fed πρέπει να εξετάσει όσον αφορά την επόμενη αύξηση των επιτοκίων της. Αυτή η πραγματική επιβράδυνση παραπέμπει σε συγκράτηση της ζήτησης, ακριβώς αυτό που θέλει να δει η Fed. Τώρα είναι η ώρα για την πράξη εξισορρόπησης.

Image by Shahid Abdullah from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.