SPX500 πιάνει μια προσφορά, αλλά θα πρέπει ακόμα να επιδεικνύεται προσοχή


Το διάγραμμα στα αριστερά δείχνει το CFD S&P 500 της FXCM, SPX500. Το χθεσινό χαμηλό των 3.859,73 μονάδων αποτελεί πτώση 19,9% από το ιστορικό υψηλό του δείκτη τον Ιανουάριο. Στρογγυλοποιώντας στο 20%, μπορεί κανείς να συζητήσει αν ο S&P 500 βρίσκεται σε επίσημη bear market. Ίσως η σωτήρια χάρη του είναι ότι ο SPX500 έχει ξεφύγει από το χαμηλό του και διαπραγματεύεται σήμερα γύρω στις 3.973. 17,6% από το υψηλό του Ιανουαρίου και επικίνδυνα κοντά σε αυτό το όριο του 20% της bear market

Το διάγραμμα στα δεξιά είναι το ωριαίο διάγραμμα του SPX500. Ο δείκτης βρήκε στήριξη στον άξονα S1 και έχει αναπηδήσει, καθώς το σημερινό συναίσθημα στρέφεται προς το ρίσκο. Ο ωριαίος στοχαστικός έχει κινηθεί πάνω από το 80 (πράσινο ορθογώνιο). Η ανοδική δυναμική είναι πιθανό να διατηρηθεί όσο διατηρείται αυτό το επίπεδο

Για εμάς, το πρώτο επίπεδο ανησυχίας είναι ο άξονας αντίστασης R2, ο οποίος συμπίπτει με την αντίσταση των τιμών (πορτοκαλί σκιασμένη περιοχή). Ο δείκτης ενδέχεται να δώσει μάχη για να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, αν τα καταφέρει, η πραγματική δοκιμασία, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται στην αντίσταση R3, γύρω από το επίπεδο των 4.150 μονάδων. Και πάλι, υπάρχει αντίσταση τιμής και ένα επίπεδο 61,8% Fibonacci σε συμβολή εδώ. Εάν ο RSI είναι επίσης υπεραγορασμένος (μπλε βέλος), οι short ενδέχεται να επιδιώξουν να στοχεύσουν αυτό το επίπεδο για τον επόμενο γύρο πωλήσεων.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}