Οι αγορές κινδύνου πιστεύουν ότι η Fed κάνει λάθος


Πηγή: www.tradingview.com

Τα dot plots της περασμένης εβδομάδας υποδηλώνουν ότι τα επιτόκια θα κινηθούν υψηλότερα, με το τελικό επιτόκιο να προσαρμόζεται προς τα πάνω από 4,6% σε 5,10%. Ο τόνος της προέδρου της Fed κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ήταν γερακιώτικος. Οι αγορές κινδύνου δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα. Πούλησαν έντονα για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Η αγορά θεωρεί ότι η πολιτική της Fed είναι υπερβολικά επιθετική

Σε περιόδους στασιμοπληθωρισμού, ο ΔΤΚ είναι αυτός που οδηγεί τον ΔΤΚ. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εν μέσω της πρώτης και της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης, η κορύφωση του ΔΤΚ (μπλε διακεκομμένες κάθετες γραμμές) οδήγησε στη σχεδόν άμεση πτώση του βασικού ΔΤΚ (κόκκινα βέλη)

Για τον τρέχοντα κύκλο, ο ΔΤΚ σημείωσε την κορύφωσή του τον Μάρτιο (πράσινη διακεκομμένη κάθετη), με τον βασικό ΔΤΚ να κορυφώνεται αμέσως μετά. Δεδομένου του ηγετικού χαρακτήρα του ΔΤΚ, είναι πιθανό να ασκήσει περαιτέρω επιρροή στον πυρήνα του ΔΤΚ (πράσινο βέλος). Υπάρχει καθυστέρηση στον μηχανισμό μετάδοσης των αυξημένων επιτοκίων. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο η συνεχής αύξηση των επιτοκίων να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα, βυθίζοντας την οικονομία σε μια πιο σκληρή ύφεση από ό,τι χρειάζεται. Η αρχική αντίδραση των αγορών υποδηλώνει ότι η κεντρική τράπεζα το παρακάνει

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.