Η εκάστοτε νομισματική πολιτική αποτελεί βασικό καταλύτη στην πτώση της GBPUSD

Η αγορά αναμένει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης από την BoE την Πέμπτη. Η αύξηση αυτή αντιπαραβάλλεται με την αναμενόμενη αύξηση 75 μ.β. από τη Fed την Τετάρτη. Δηλαδή, η BoE είναι ήπια σε σχέση με τη Fed, και αυτό αντανακλάται στο GBPUSD


Πηγή: www.tradingview.com

Στο επάνω εβδομαδιαίο διάγραμμα, η χρήση της απόδοσης του αντίστοιχου 2ετούς ομολόγου κάθε περιοχής ως υποκατάστατο της νομισματικής πολιτικής είναι διαφωτιστική. Η διαφορά τους έχει μειωθεί από τις αρχές του 2022 (μπλε γραμμή πτωτικής τάσης). Το μεσαίο εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει την πτώση στο GBPUSD (μαύρη γραμμή καθοδικής τάσης). Τέλος, ο κάτω δείκτης δείχνει τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των δύο σειρών σε ένα πολύ ισχυρό 0,87.


Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι το καλώδιο διαπραγματεύεται μεταξύ της κάτω μπλε και της κόκκινης ζώνης του στην πτωτική ζώνη. Οι ζώνες Bollinger αρχίζουν να αποκλίνουν, υποδηλώνοντας ότι η μεταβλητότητα αυξάνεται προς τα κάτω. Αυτή η ανάκαμψη της δυναμικής αναδεικνύει τις εντελώς διαφορετικές θέσεις μεταξύ των δύο κεντρικών τραπεζών. Η BoE αναγνωρίζει το πρόβλημα του πληθωρισμού της, αλλά είναι λιγότερο επιθετική καθώς τα οικονομικά στοιχεία αποδυναμώνονται. Π.χ., σήμερα το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε ελαφρώς από 3,7% σε 3,8%. Η προσδοκία ήταν για βελτίωση στο 3,6%. Επιπλέον, το ΑΕΠ m/m τυπώθηκε στο -0,3% έναντι προσδοκίας για αύξηση 0,2% και η βιομηχανική παραγωγή m/m συνθηκολόγησε στο -0,6% (προβλέπονταν +0,3%).

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.