Τα πραγματικά επιτόκια είναι σταθερά θετικά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατανομή κεφαλαίου


Το 10ετές κρατικό ομόλογο των ΗΠΑ έφτασε χθες το 3,01% και σήμερα η απόδοσή του είναι 3%. Ωστόσο, εκτός από την προσοχή σε αυτό το ψυχολογικό επίπεδο, είναι αξιοσημείωτος ο ρυθμός με τον οποίο η απόδοση έχει ανατιμηθεί τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες. Αυτή η ταχύτητα σημαίνει ότι το κόστος δανεισμού έχει εκτοξευθεί αισθητά, δίνοντας πολύ λίγο χρόνο για σταδιακή προσαρμογή


Επιπλέον, τα πραγματικά επιτόκια είναι πλέον σταθερά θετικά από την αρχή της περιόδου της πανδημίας. Τα θετικά επιτόκια, με τη σειρά τους, επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης σε όλο το φάσμα του κινδύνου. Δηλαδή, όταν τα πραγματικά επιτόκια ήταν αρνητικά, οι συμμετέχοντες στην αγορά ανακατεύθυναν κεφάλαια σε τομείς με θετική απόδοση, παρά τον αυξημένο κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον, επειδή οι επενδυτές έχουν λιγότερα κίνητρα για την ανάληψη κινδύνου. Επιπλέον, αυτό επιδεινώνεται καθώς η Fed επιδιώκει να καλύψει επιθετικά την απόσταση από την αγορά. Αύριο τιμολογείται αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης και η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει τα σχέδιά της για την ομαλοποίηση του ισολογισμού της.

Το απαιτούμενο επιτόκιο απόδοσης για τα περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο προσαρμόζεται και ανατιμάται προς τα πάνω. Αυτή η διαμόρφωση είναι πιθανό να ασκήσει πιέσεις στην αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, θα συνεχιστεί μέχρι ένα σημείο που θα φαίνεται και πάλι ελκυστικό για τους επενδυτές. Αυτή η επανεξισορρόπηση καθιστά τις τρέχουσες προοπτικές αβέβαιες, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερο κίνδυνο.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}