Το πετρέλαιο παραμένει αυξημένο σε πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι

Το διάγραμμα στα αριστερά είναι το CFD της FXCM για το Brent, UKOil, και το διάγραμμα στα δεξιά είναι το CFD για το WTI, USOil. Και τα δύο διαγράμματα είναι εβδομαδιαία, με τις τιμές τους σε ανοδικές περιοχές, μεταξύ της άνω μπλε και της κόκκινης ζώνης. Επιπλέον, το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι

Εξετάστε τη σειρά της συνολικής χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας (TCU) των ΗΠΑ ως υποκατάστατο της ζήτησης. Τα τρέχοντα επίπεδα είναι υψηλότερα από τα προ της πανδημίας, γεγονός που δείχνει μια καταπληκτική αύξηση της ζήτησης από την περίοδο του αποκλεισμού. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του TCU και των CFD UKOil και USOil της FXCM είναι 0,91, αντίστοιχα. Εξετάστε την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου από αυτή την άποψη:

Η ζήτηση τείνει προς τα πάνω, βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 12 μηνών και σε προπανδημικά επίπεδα. ωστόσο, η παγκόσμια προσφορά βρίσκεται κάτω από το προπανδημικό της επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (αριστερά). Όταν επικαλύπτουμε τα διαγράμματα παγκόσμιας ζήτησης και προσφοράς (δεξιά), παρατηρούμε μια υπερβάλλουσα ζήτηση, δηλαδή η ζήτηση έχει ανακάμψει ταχύτερα από την προσφορά από τα χαμηλά του 2020:

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει περαιτέρω την υπερβάλλουσα ζήτηση. Το ρωσικό πετρέλαιο γενικά αποφεύγεται από τους αγοραστές και υπόκειται σε κυρώσεις στις ΗΠΑ (σε ισχύ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (οι εισαγωγές θα σταματήσουν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2022). Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι έχουν πρόσβαση σε αποθέματα για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος

Δεδομένης της αστάθειας των τελευταίων δύο ετών, οι παραγωγοί πετρελαίου είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την επέκταση. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των πετρελαιοπηγών στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 548. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος από 337 πριν από ένα χρόνο. Ωστόσο, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται και η σύγκρουση παρατείνεται, η περίσσεια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των παραγωγών να καλύψουν τις ελλείψεις. Μέχρι να συμβεί αυτό, το πετρέλαιο είναι πιθανό να υποστηριχθεί στα τρέχοντα επίπεδα.

Αναφορές
www.tradingeconomics.com
www.erce.energy

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}