Οι αγορές πετρελαίου πωλούν καθώς μειώνονται οι πιθανότητες για ύφεση

Καθώς η καμπύλη αποδόσεων 02/10s απειλεί να αντιστραφεί, οι αγορές σκέφτονται την ύφεση. Δεδομένου ότι η Fed θα πραγματοποιήσει αύξηση 75 μ.β. αυτό το μήνα και πιθανότατα 50 μ.β. το Σεπτέμβριο, αναμένεται αναστροφή. Αυτή η πιθανότητα έχει καλλιεργήσει ένα κλίμα μείωσης του κινδύνου, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά απομακρύνουν κεφάλαια από περιουσιακά στοιχεία ευαίσθητα σε μια ύφεση. Το πετρέλαιο είναι ένας τέτοιος υποψήφιος, καθώς ο πανικός οδηγεί τόσο το Brent όσο και το WTI χαμηλότερα.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης της περασμένης εβδομάδας, οι σχηματισμοί κορυφής και κοιλάδας έχουν αλλάξει σημαντικά. Το CFD Brent της FXCM, UKOil (αριστερά), έχει διαγράψει μια χαμηλότερη κορυφή ακολουθούμενη από μια χαμηλότερη κοιλάδα σε εβδομαδιαία κλίμακα. Αυτό το μοτίβο αποτελεί σημαντική αλλαγή, καθώς τοποθετεί το Brent σε πτωτική τάση. Το CFD WTI της FXCM, USOil (δεξιά), έχει καταγράψει μόνο μια χαμηλότερη κορυφή, αλλά βρίσκεται στα πρόθυρα της καταγραφής μιας χαμηλότερης κοιλάδας.

Η χαμηλότερη τιμή δεν οφείλεται σε διόρθωση των κλυδωνισμών της προσφοράς, αλλά μάλλον σε προσδοκία καταστροφής της ζήτησης, καθώς οι δυνάμεις της αγοράς προσαρμόζονται ενόψει της πιθανής αναστροφής. Οι αγορές βρίσκονται σε έξαρση καθώς συμβιβάζονται με το γεγονός ότι η ύφεση και η πιθανή σκληρή προσγείωση έχουν γίνει πιο συγκεκριμένες.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.