Άλμα στο πετρέλαιο καθώς η ΕΕ στοχεύει σε εμπάργκο ρωσικού πετρελαίου εντός έξι μηνών

Το πετρέλαιο σημειώνει άνοδο μετά την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen να επιβληθεί εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου εντός των επόμενων έξι μηνών. Η απαγόρευση αυτή θα περιλαμβάνει τόσο τη θαλάσσια όσο και την προμήθεια μέσω αγωγών. Επιπλέον, τα διυλισμένα προϊόντα θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2022

Τα σχόλια αυτά αφορούν τον έκτο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία. Όλα τα μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν για να τεθούν σε ισχύ οι απαγορεύσεις

Η Von der Leyen πρότεινε επίσης να αφαιρεθεί η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, και δύο άλλες σημαντικές τράπεζες από το σύστημα πληρωμών SWIFT.


Τόσο το USOil (αριστερά) όσο και το UKOil (δεξιά) βρίσκονται πάνω από τους ΕΜΑ 30 ωρών. Επιπλέον, οι EMAs έχουν γυρίσει προς τα πάνω, γεγονός που είναι ανοδικό. Ο στοχαστικός και των δύο μέσων έχει μετακινηθεί στο ανώτερο πεντάγραμμο (πράσινα ορθογώνια). Όσο περισσότερο διατηρούν αυτές τις θέσεις, τόσο πιο πιθανό είναι η ανοδική δυναμική να στηρίξει την τρέχουσα ώθηση του πετρελαίου.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}