Ο πληθωρισμός της Νέας Ζηλανδίας το Q1 αυξήθηκε, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στις εκτιμήσεις- το NZD/USD αντέδρασε χαμηλότερα

Ανάλυση NZD/USD

Νέα Ζηλανδία Q1 CPI Πληθωρισμός αυξήθηκε 6,9% σε ετήσια βάση, από 5,9% πριν, χάνοντας την εκτίμηση 7,1%. Παρά ταύτα, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια και είναι υψηλότερο από την πρόβλεψη 6,6% της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας τον Φεβρουάριο [1].

Η RBNZ προηγείται κατά πολύ από τους σημαντικότερους ομολόγους της στη νομισματική σύσφιξη, έχοντας πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, την τέταρτη συνεχόμενη και μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων σε είκοσι δύο χρόνια [2]. Επεσήμανε επίσης ότι θα υπάρξει περισσότερη σύσφιξη στο μέλλον, ενώ ο Διοικητής Orr το επιβεβαίωσε αυτό στην ομιλία του την Τρίτη στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ, λέγοντας ότι "Έχουμε επίσης παράσχει ισχυρή καθοδήγηση ότι αναμένουμε να προβούμε σε περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων τα επόμενα τρίμηνα " [3].

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να άργησε να μπει στο πάρτι σύσφιξης, αλλά ενεργεί γρήγορα και επιθετικά, με τους αξιωματούχους να υπαινίσσονται πιθανή αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης τον Μάιο, μετά την απογείωση του περασμένου μήνα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις της Fed, καθώς ο πρόεδρος Powell θα είναι σήμερα στη διάθεσή τους.

Το NZD/USD υποχώρησε μετά τον δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς έπεσε έξω στις εκτιμήσεις, διακόπτοντας τη διήμερη άνοδό του. Περαιτέρω πίεση μπορεί να οδηγήσει στα μέσα του 0,6700, αλλά θα χρειαστεί νέος καταλύτης για περαιτέρω πτώση που θα απειλήσει το με νέο χαμηλό του Απριλίου (0,6714).

Παρά την αρχική αρνητική αντίδραση, το ζεύγος βρίσκει στήριξη, καθώς το συναίσθημα φαίνεται να βρίσκεται σε καλό σημείο και το δολάριο ΗΠΑ αντιμετωπίζει δυσκολίες, υπερασπιζόμενο τον EMA100 (μαύρη γραμμή). όσο υπερασπίζεται αυτό το επίπεδο, η άμεση τάση είναι ανοδική και μπορούμε να δούμε νέα υψηλά προς το 38,2% Fibonacci της ολίσθησης του Απριλίου High/Low (0,6836). Ωστόσο, είμαστε επιφυλακτικοί για μεγαλύτερη ανάκαμψη που θα αμφισβητήσει τα 0,6880-90.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Financial Editorial Writer

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 21 Απρ 2022 https://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Monetary policy statements/2022/mpsfeb22.pdf

2

Ανακτημένο 21 Απρ 2022 https://www.rbnz.govt.nz/news/2022/04/monetary-tightening-brought-forward

3

Ανακτημένο 16 Ιούν 2024 https://www.imfconnect.org/content/imf/en/annual-meetings/calendar/open/2022/04/18/165186.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.