NAS100 Rally Falters παρά τα ισχυρά αποτελέσματα Q3 του Netflix

  • AIRLINES
    (${instrument.percentChange}%)
  • FAANG
    (${instrument.percentChange}%)
  • US.banks
    (${instrument.percentChange}%)

Ανάλυση NAS100

Η περίοδος κερδών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα αεροπλάνα και τις μεγάλες τράπεζες να έχουν κάνει την αρχή, με ενθαρρυντικά ως επί το πλείστον αποτελέσματα που βοήθησαν το κλίμα στη Wall Street. Τα καλάθια μετοχών AIRLINES & US.BANKS της FXCM, και τα δύο τρέχουν ένα κερδοφόρο σερί πέντε ημερών, με κέρδη περίπου 4% και 5% αυτή την εβδομάδα αντίστοιχα, από το κλείσιμο της Τρίτης.

Ο τεχνολογικά βαρύς NAS100 μπόρεσε επίσης να επωφεληθεί με ένα διήμερο ράλι ανακούφισης από τα πρόσφατα χαμηλά 2+ ετών, καθώς η προσοχή μετατοπίζεται στις τεχνολογικές μεγαλοαξίες, με την ανακοίνωση της Tesla Motors Inc την Τετάρτη. Η Netflix ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της την Τρίτη μετά το κλείσιμο της αγοράς και η μετοχή της εκτινάσσεται στην προαγορά, καθώς πρόσθεσε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές το γ' τρίμηνο. Οι υπόλοιπες εταιρείες του καλαθιού των μετοχών FAANG, υποβάλλουν εκθέσεις κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας.

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα του γίγαντα του streaming Netflix, ο NAS100 παραπαίει σήμερα μπροστά από την περιοχή της βασικής αντίστασης. Αυτό διατηρεί την ευρύτερη τάση προς τα κάτω και τον κίνδυνο νέων χαμηλών σημείων άθικτο (10.437), αν και η διατηρήσιμη διολίσθηση κάτω από τις 10.089-00 μπορεί να αποδειχθεί άπιαστη βραχυπρόθεσμα.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης δεν έχει χάσει την ικανότητα να επεκτείνει την ανάκαμψή του, αλλά πιθανότατα θα χρειαστεί έναν καταλύτη για κλεισίματα πάνω τόσο από τον EMA200 όσο και από την πτωτική γραμμή τάσης από τα υψηλά του καλοκαιριού (11.530-11.780). Αυτό θα του επέτρεπε να κοιτάξει προς το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku (12.500-12.600), αλλά είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτό το στάδιο για μια τέτοια προοπτική.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Financial Editorial Writer

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των Single Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.