Πρόταση για πιθανή απαγόρευση του bitcoin απορρίφθηκε σε ψηφοφορία στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με το coindesk.com, χθες, οι επιτροπές οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψαν πρόταση για τον περιορισμό της χρήσης του proof-of-work. Οι ψήφοι ήταν 30-23, με έξι μέλη της επιτροπής να απέχουν. Το proof-of-work προσθέτει νέα μπλοκ συναλλαγών σε μια αλυσίδα μπλοκ και είναι μια απίστευτα ενεργοβόρα διαδικασία. Εάν περνούσε, ο προτεινόμενος κανόνας θα μπορούσε να είχε απαγορεύσει το bitcoin σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημειώνουμε ότι το παρακάτω ημερήσιο διάγραμμα του bitcoin δείχνει ότι το κρυπτονόμισμα βρίσκεται στην ουδέτερη ζώνη του, μεταξύ των μπλε ζωνών. Ωστόσο, έχουμε προσθέσει τον δείκτη heikin ashi (HA) ως επικάλυψη, έναν δείκτη που ακολουθεί την τάση. Το HA είναι κόκκινο, το οποίο υποδηλώνει αδυναμία. Ο κεντρικός άξονας περιστροφής, P, στο ωριαίο διάγραμμα στα δεξιά, είναι ένα κρίσιμο επίπεδο. Εάν δεν καταφέρει να προσελκύσει προσφορά ως στήριξη, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να παρακολουθούν τη στοχαστική του ωριαίου διαγράμματος. Μπορεί να υποδηλώνει μια αναπτυσσόμενη πτωτική δυναμική αν διατηρηθεί ή ταλαντωθεί κοντά στα τρέχοντα επίπεδα (πράσινο ορθογώνιο)

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}