Οι συμμετέχοντες στην αγορά στρέφουν την προσοχή τους στην αυριανή ανακοίνωση του πληθωρισμού

Αύριο θα ανακοινωθούν οι πολυαναμενόμενες εκτυπώσεις του ΔΤΚ για τον Μάιο. Φυσικά, μας ενδιαφέρει ο βασικός αριθμός του ΔΤΚ, καθώς αυτός αντιπροσωπεύει γενικά την πλευρά της ζήτησης της οικονομίας και θα μας επιτρέψει να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Fed στο μέλλον. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Fed θεωρεί τον πυρήνα του ΔΤΚ για τις αποφάσεις πολιτικής της. Ωστόσο, οι δύο σειρές έχουν στενή συσχέτιση.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον πυρήνα του ΔΤΚ σε ετήσια βάση από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τραβάμε παραλληλισμούς μεταξύ του σημερινού πληθωριστικού μας περιβάλλοντος και της πρώτης και της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970 (μπλε ορθογώνιο). Είναι ενδιαφέρον ότι όλες αυτές οι περίοδοι χαρακτηρίζονται από έναν υπεραγορασμένο RSI από την άποψη της τεχνικής ανάλυσης.


Πηγή: www.tradingview.com

Η αγορά ψάχνει να δει αν ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί. Αυτό το διάγραμμα θα βοηθήσει. Έχουμε σχεδιάσει δύο πράσινες διακεκομμένες κάθετες όπου ο RSI περνάει κάτω από μια μαύρη γραμμή σήματος. Λίγο αργότερα, ο βασικός ΔΤΚ περνά κάτω από τον μπλε ΕΜΑ 12 μηνών

Χρησιμοποιώντας παρόμοιο σκεπτικό, παρακολουθούμε τον τρέχοντα RSI και τη μαύρη γραμμή σήματος (μπλε έλλειψη) και περιμένουμε μια αρνητική διασταύρωση. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δημοσιεύσεων του ΔΤΚ, το επόμενο σήμα, που υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός μετριάζεται, θα είναι η σειρά του πυρήνα του ΔΤΚ κάτω από τον μπλε ΕΜΑ του

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}