Τα στοιχεία της αγοράς και η αναδίπλωση της Fed οδηγούν σε αβέβαιο ξεκίνημα της εβδομάδας για το δολάριο


Πηγή: www.tradingview.com
Η Fed βρίσκεται στην περίοδο συσκότισης πριν από τη δήλωση της FOMC της 1ης Φεβρουαρίου και την αύξηση των επιτοκίων. Αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα αβέβαιο κλίμα που επικρατούσε.

Το επάνω γράφημά μας δείχνει το 10ετές πραγματικό επιτόκιο των ΗΠΑ και το κάτω γράφημα, το καλάθι USDOLLAR της FXCM. Την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη, το πραγματικό επιτόκιο υποχώρησε από τις φτωχές λιανικές πωλήσεις και την αστοχία της βιομηχανικής παραγωγής. Ωστόσο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, και πριν από την περίοδο μπλακ άουτ, οι αξιωματούχοι της Fed επέστρεψαν σε χαμηλότερα επιτόκια.

Ο διοικητής της Fed Brainard, την Πέμπτη, υποστήριξε ότι τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν υψηλά. Ωστόσο, ο διοικητής της Fed Waller και ο πρόεδρος της Philadelphia Fed Harker ήταν πιο ήπιοι την Παρασκευή, τάσσοντας υπέρ ενός βραδύτερου ρυθμού αυξήσεων.

Αυτή η ασάφεια είχε ως αποτέλεσμα το πραγματικό επιτόκιο να διαγράψει μια αβέβαιη περιστρεφόμενη κορυφή και το USDOLLAR ένα αβέβαιο doji (κόκκινα βέλη). Οι αγορές έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες για την εβδομάδα.

Αυτό οδήγησε στο άνοιγμα και των δύο διαγραμμάτων εντός των αντίστοιχων διαστημάτων της προηγούμενης εβδομάδας (μπλε βέλη). Οι αγορές εξακολουθούν να αποφασίζουν για την κατεύθυνση. Το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου των ΗΠΑ και οι πρόωροι δείκτες PMI θα παρακολουθούνται με αγωνία.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.