Η αγορά αναμένει την ανακοίνωση του Twitter σχετικά με την προσφορά του Musk

  • TWTR.us
    (${instrument.percentChange}%)


Το Twitter προσπαθεί να επιστρέψει στην ανοδική του ζώνη, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης συναντήθηκε χθες με τον Elon Musk για να συζητήσουν την προσφορά εξαγοράς του. Η συνολική αξία της προσφοράς του Musk είναι 43 δισεκατομμύρια δολάρια ή 54,20 δολάρια ανά μετοχή - αναφέρεται ότι είναι η "καλύτερη και τελική" προσφορά του σε επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο του Twitter.

Αρχικά, το Twitter απέρριψε την προσφορά, επιλέγοντας ένα δηλητηριώδες χάπι. Ωστόσο, φαίνεται να είναι πιο δεκτικό, αφού ο Musk δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει τη χρηματοδότηση για να κάνει το Twitter ιδιωτικό.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στις 28 Απριλίου, όταν το Twitter (TWTR.us) θα ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά του. Η πρόβλεψη της αγοράς για το α' τρίμηνο είναι 2c eps έναντι 9c eps για την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο. Η πτώση αυτή θα προσθέσει πίεση στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter, καθώς η αγορά αναμένει μια ανακοίνωση σχετικά με την προσφορά του Musk.

Αναφορές
www.wsj.com
www.barrons.com
www.koyfin.com

Featured image by Gerd Altmann from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Spreads Widget: Κατά την εμφάνιση στατικών spreads, τα στοιχεία είναι στιγμιότυπα με χρονική σήμανση από την στιγμή που η αγορά κλείνει. Τα spreads είναι μεταβαλλόμενα και υπόκεινται σε καθυστερήσεις. Οι τιμές των CFDs Μετοχών υπόκεινται σε καθυστέρηση 15 λεπτών. Τα στοιχεία των spread παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η FXCM δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ενημερωτικά λάθη, ελλείψεις, ή καθυστερήσεις, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που λαμβάνονται βασιζόμενες στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}