Η ανάρτηση της Λαγκάρντ στο ιστολόγιο της ΕΚΤ διευκρινίζει την ομαλοποίηση της πολιτικής- η EURUSD προσφέρει αλλά είναι υπεραγορασμένη

Μια ανάρτηση στο ιστολόγιο της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ αποσαφηνίζει την πορεία της κεντρικής τράπεζας προς την ομαλοποίηση. Στην ανάρτηση, η ίδια κάνει τα ακόλουθα σημεία:

  1. Το APP θα τελειώσει πολύ νωρίς το γ΄ τρίμηνο
  2. Αύξηση του επιτοκίου στη συνεδρίαση του Ιουλίου.
  3. Να είναι σε θέση να εξέλθει από τα αρνητικά επιτόκια μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου.
  4. Μετά από αυτό να καθοδηγείται από τον πληθωρισμό.
  5. Δύσκολο να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, αλλά αν ο πληθωρισμός σταθεροποιηθεί στο 2%, η ΕΚΤ θα ομαλοποιήσει τα επιτόκια προς το ουδέτερο επίπεδο.
  6. Εάν ο πληθωρισμός υπερθερμανθεί, η ΕΚΤ θα αυξήσει διαδοχικά τα επιτόκια σε επίπεδα πάνω από το ουδέτερο
  7. Τα σοκ της προσφοράς περιπλέκουν την κατάσταση, εισάγοντας αβεβαιότητα.
  8. Καθοδηγείται από την εντολή σταθερότητας των τιμών για την επίτευξη πληθωρισμού 2% μεσοπρόθεσμα.
  9. Η ΕΚΤ θα λάβει όποια μέτρα απαιτούνται.


Η ισοτιμία EURUSD σημειώνει προσφορά μετά τη δημοσίευση της ανάρτησης στο ιστολόγιο. Ωστόσο, ο ωριαίος RSI είναι υπεραγορασμένος (πράσινο τετράγωνο), υποδηλώνοντας ένα ανώτατο όριο για περαιτέρω κέρδη. Για το σκοπό αυτό, ο άξονας R3 είναι το επόμενο επίπεδο αντίστασης. Για να ξεπεραστεί αυτό, η στοχαστική πρέπει να παραμείνει πάνω από το 80 (μπλε ορθογώνιο), σηματοδοτώντας ότι η ανοδική δυναμική δεν έχει εξασθενήσει στην υπεραγορασμένη κατάσταση.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}