Οι διεθνείς μετοχές υπεραποδίδουν έναντι των αμερικανικών μετοχών


Πηγή: www.tradingview.com

Οι διεθνείς μετοχές παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες αμερικανικές. Η υπεραπόδοση αυτή παρατηρείται από το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Σε αυτό το άρθρο, χρησιμοποιούμε τον GER30 ως υποκατάστατο για τις διεθνείς μετοχές και αναφερόμαστε στον US30, τον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ με τις καλύτερες επιδόσεις.

Το επάνω διάγραμμα δείχνει τη σχετική ισχύ (RS) μεταξύ του GER30 και του US30. Ο RS βρίσκεται πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (ΕΜΑ) των 30 εβδομάδων και ο ΕΜΑ έχει γυρίσει προς τα πάνω σε επιβεβαίωση της τάσης.

Το μεσαίο διάγραμμα δείχνει τη στοχαστική του RS, ένα μέτρο της δυναμικής. Βρίσκεται στο ανώτερο πεμπτημόριό του και κρατάει (κόκκινο ορθογώνιο). Δηλαδή, υπάρχει μια υποκείμενη δυναμική που συνοδεύει τον RS. Όσο περισσότερο διατηρείται αυτό, τόσο πιο πιθανό είναι οι διεθνείς μετοχές να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι των αμερικανικών μετοχών.

Το κάτω διάγραμμα δείχνει το USDOLLAR, το οποίο θεωρείται καταφύγιο. Καθώς το δολάριο υποχώρησε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Δευτέρας 7 Νοεμβρίου, το GER30 υπεραπέδωσε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρήματα ανακατανεμήθηκαν στις διεθνείς αγορές, καθώς τα χρήματα υποχώρησαν από την ασφάλεια του δολαρίου, αναζητώντας αξία στις αγορές κινδύνου.

Το χαμηλότερο δολάριο στηρίζει τις εταιρείες που αποκτούν έσοδα εκτός των ΗΠΑ.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.