Ο πληθωρισμός παραμένει παρά τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed

Η χθεσινή εκτύπωση του ΔΤΚ εξέπληξε προς τα πάνω. Ο Γενικός ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 8,2% ετησίως έναντι προσδοκιών για 8,1% ετησίως. Ωστόσο, ο βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 6,6% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η εκτύπωση αυτή αντιστοιχούσε στην προηγούμενη ανακοίνωση και είναι ο ταχύτερος ρυθμός μεταβολής από το 1982

Ως αποτέλεσμα, μια αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης στις 2 Νοεμβρίου είναι η ελάχιστη προσδοκία, με μικρή πιθανότητα μιας ποσοστιαίας μονάδας

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τα είδη ένδυσης παρουσίασαν μικρή μείωση των τιμών, αλλά εκτός από αυτά, ο πληθωρισμός έχει ευρεία βάση. Επιπλέον, η προσκόλληση παραμένει, με το κόστος στέγασης και την ιατρική περίθαλψη να είναι επίμονα επίμονα. Οι τιμές των τροφίμων προστίθενται σε αυτό, με την άνοδο των τιμών να πλήττει τα νοικοκυριά.


Πηγή: www.tradingview.com

Ο μέσος πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται και διαμορφώνεται πλέον στο 7% ετησίως. Η αύξηση αυτή αποτελεί ανησυχητική τάση. Έως ότου η διάμεση σειρά δείξει συγκράτηση, η Fed θα παραμείνει ανήσυχη λόγω της επιρροής της στον πυρήνα του αριθμού.

Εικόνα από Gerd Altmann από Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.