Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι προβληματικός, στηρίζοντας τα πραγματικά επιτόκια


Πηγή: www.tradingview.com

Υπάρχει ακόμη πρόβλημα πληθωρισμού. Ο ΔΤΚ y-o-y αυξήθηκε με φθίνοντα ρυθμό στην τελευταία ανακοίνωση - 8,5% έναντι 9,1% τον προηγούμενο μήνα (διάγραμμα με μπλε γραμμή). Ωστόσο, αυτό συγκαλύπτει τις υποκείμενες ανησυχίες. Πρώτον, οι ακραίες τιμές επηρεάζουν την εκτύπωση σε μια σειρά δεδομένων όπως ο ΔΤΚ. Δηλαδή, τα αγαθά εντός του καλαθιού που παρουσιάζουν ακραίες κινήσεις μπορεί να ασκήσουν συνολική επιρροή, π.χ. η ενέργεια και τα τρόφιμα.

Η ενέργεια τύπωσε μηνιαία αύξηση 4,6%, μειωμένη από την αύξηση 7,5% τον Ιούνιο. Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο καλάθι στον υπολογισμό του πληθωρισμού Ως εκ τούτου, θα είναι διδακτικό να εξετάσουμε μια μέση εκτύπωση του ΔΤΚ (γράφημα με μαύρη γραμμή). Εδώ, βλέπουμε το νεκρό κέντρο και οι ακραίες τιμές δεν ασκούν αδικαιολόγητη επιρροή. Επιπλέον, δίνει μια καλύτερη εικόνα της κολλητικότητας εντός του καλαθιού του ΔΤΚ.

Το τελευταίο νούμερο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα του Cleveland δείχνει αύξηση της διάμεσης σειράς στο 6,3% σε ετήσια βάση (κόκκινο σκέλος του διαγράμματος με μαύρη γραμμή), χωρίς ενδείξεις επιβράδυνσης. Η ανθεκτικότητα αυτής της σειράς θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της Fed, διότι, κάποια στιγμή, θα επηρεάσει τους αριθμούς του γενικού πληθωρισμού, τόσο του ΔΤΚ όσο και του PCE.

Εάν ο μέσος πληθωρισμός παρουσιάζει συγκράτηση, η δουλειά της Fed γίνεται εγγενώς ευκολότερη. Δηλαδή, ο κολλώδης πληθωρισμός θα ανταποκρίνεται στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, πρόκειται για ένα κρίσιμο μέτρο που πρέπει να παρακολουθείτε.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}