Η μακροπρόθεσμη δυναμική του χρυσού ευνοεί χαμηλότερες τιμές


Το εβδομαδιαίο διάγραμμα του χρυσού έχει διαγράψει μια χαμηλότερη κορυφή που ακολουθείται από μια χαμηλότερη κοιλάδα και έχει πτωτική τάση. Ο στοχαστικός που μετρά την ισχύ της δυναμικής του πολύτιμου μετάλλου βρίσκεται κοντά στα επίπεδα του 20 (πράσινο ορθογώνιο). Εάν πέσει κάτω από αυτό και το διατηρήσει, η τιμή του χρυσού θα παραμείνει υπό πίεση. Εάν η τιμή κλείσει κάτω από το κόκκινο οριζόντιο, θα επιβεβαιώσει μια ακόμη χαμηλότερη κορυφή της πτωτικής τάσης. Επίσης, αν κινηθεί κάτω από την υδροχρώμια οριζόντια, θα διαγράψει άλλη μια χαμηλότερη κοιλάδα, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τάση.

Το XAUUSD έχει κρατηθεί σχετικά καλά, κυμαινόμενο μεταξύ περίπου $1.750-$2.000, από τον Ιούλιο του 2020. Ωστόσο, οι πραγματικές τιμές έγιναν θετικές προς τα τέλη Απριλίου. Αυτή η απόδοση ασκεί πίεση στο μέταλλο πίεσης. Καθώς συνεχίζεται ο κύκλος αύξησης της Fed, η πίεση αυτή μπορεί να διατηρηθεί βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, εάν διατηρηθεί ο συσχετισμός.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}