Ο χρυσός δοκιμάζει ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο στήριξης


Πηγή: www.tradingview.com

Ο χρυσός έχει διαγράψει μια σειρά χαμηλότερων κορυφών που ακολουθούνται από χαμηλότερα χαμηλά. Έτσι, η δράση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου βρίσκεται σε μια καθορισμένη πτωτική τάση. Το XAUUSD αμφισβητεί την κρίσιμη στήριξη γύρω από το επίπεδο των 1.700 δολαρίων (πράσινη οριζόντια γραμμή) και επί του παρόντος βρίσκεται κάτω από αυτό στα 1.686 δολάρια. Το επίπεδο αυτό διατηρείται από την έναρξη της πανδημίας το 2020 και μια διαρκής διάσπαση κάτω από αυτό μπορεί να αποδειχθεί ψυχολογικά σημαντική για τους συμμετέχοντες στην αγορά

Ο χρυσός κορυφώθηκε κοντά στην εβδομάδα της 14ης Μαρτίου 2022 (μαύρη διακεκομμένη κάθετη γραμμή). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η FOMC αναγνώρισε για πρώτη φορά την πρόθεσή της να εξομαλύνει τον ισολογισμό της. Αυτή η παραδοχή είχε ως αποτέλεσμα την ανατίμηση της πραγματικής ισοτιμίας. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 25ης Απριλίου 2022 (μπλε διακεκομμένη κάθετη), έγινε θετική για πρώτη φορά από την έναρξη της περιόδου της πανδημίας (μεσαίο διάγραμμα)

Το θετικό επιτόκιο αντιστοιχεί σε επιτάχυνση της πτώσης της τιμής του χρυσού. Δηλαδή, η προοπτική μιας πραγματικής απόδοσης απομακρύνει τα κεφάλαια από το πολύτιμο μέταλλο. Για το σκοπό αυτό, ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του XAUUSD και της πραγματικής απόδοσης έγινε σημαντικός, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στο -62%

Δεδομένης της ανάγκης ελέγχου του πληθωρισμού, η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων αποτελεί αντίβαρο για τον χρυσό. Ως εκ τούτου, κατά την άποψή μας, η πιθανότητα χαμηλότερων τιμών είναι ο δρόμος της μικρότερης αντίστασης.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.