Ο χρυσός στηρίζεται στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας

Εισαγωγή

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 1,58% στο άνοιγμα σήμερα, αφού ο Πρόεδρος Πούτιν έθεσε το πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο της Ρωσίας σε κατάσταση συναγερμού. Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επέβαλαν ουσιαστικές κυρώσεις εμποδίζοντας συγκεκριμένες ρωσικές τράπεζες να έχουν πρόσβαση στο διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT, διαταράσσοντας τις ρωσικές εξαγωγές εμπορευμάτων. Ως καταφύγιο και θεωρούμενος ως αποθήκη πλούτου, ο χρυσός υποστηρίζεται από τον φόβο ότι οι ρωσικές φιλοδοξίες μπορεί να μην περιορίζονται στην Ουκρανία.

Εβδομαδιαίο διάγραμμα χρυσού

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα διαθέτει μια επικάλυψη τριπλού κινητού μέσου όρου για να βοηθήσει στον προσδιορισμό της τάσης. Ο πράσινος γρήγορος πράσινος απλός κινητός μέσος όρος (SMA) είναι πάνω από τον μεσαίο πορτοκαλί SMA και ο μεσαίος πορτοκαλί SMA είναι πάνω από τον αργό κόκκινο SMA (μαύρη έλλειψη). Αυτός ο σχηματισμός είναι ανοδικός. Επιπλέον, οι SMAs έχουν γωνία και διαχωρισμό, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ανοδική δυναμική. Εάν αυτό το τεχνικό μοτίβο διατηρηθεί, η γνώμη μας είναι για υψηλότερες τιμές χρυσού τους επόμενους μήνες. Αυτή η πεποίθηση θα ενισχυθεί με τη μετακίνηση του στοχαστικού στο ανώτερο πεντάγραμμο και τη διατήρηση αυτής της θέσης (πράσινο ορθογώνιο)

Βραχυπρόθεσμη ανάλυση

Το διάγραμμα στα αριστερά δείχνει το ημερήσιο διάγραμμα heikin ashi (HA) του XAUUSD. Ο HA είναι ένας δείκτης που ακολουθεί την τάση - είναι μπλε, υποδεικνύοντας ανοδική τάση, και βρίσκεται στην ανοδική περιοχή, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Το διάγραμμα στα δεξιά είναι το ωριαίο χρονικό πλαίσιο του χρυσού. Εδώ βλέπουμε το χάσμα στο άνοιγμα. Εάν οι κινητοί μέσοι όροι διασταυρωθούν ανοδικά, ακολουθούμενοι από τον στοχαστικό (μαύρες ελλείψεις), αυτό θα είναι μια ανοδική εξέλιξη. Εάν η τιμή κινηθεί προς το ανώτερο πεντάγραμμο του ωριαίου στοχαστικού και διατηρηθεί (μπλε βέλος), το χάσμα μπορεί να είναι ένα χάσμα διάσπασης. Δηλαδή, μια πλατφόρμα για υψηλότερες τιμές βραχυπρόθεσμα.

Featured Image by Steve Bidmead from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}