Ο χρυσός υποχωρεί σε υπεραγορασμένη κατάσταση

Εβδομαδιαίο διάγραμμα

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει σήμερα, δίνοντας στο εβδομαδιαίο κερί μια εμφάνιση ανεστραμμένου σφυριού. Το εβδομαδιαίο κερί δεν έχει ακόμη ανοίξει, αλλά η ουρά πώλησης συμπίπτει με μια υπεραγορασμένη κατάσταση στον RSI (μαύρη έλλειψη). Αυτή η πτώση είναι πιθανότατα κατοχύρωση κερδών, καθώς οι αγορές αναπηδούν από τα υπερεκτεταμένα επίπεδα και υιοθετούν σήμερα ένα κλίμα αύξησης του κινδύνου, καθώς οι αγοραστές αναζητούν ευκαιρίες. Επιπλέον, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να αντανακλώνται σε γενικές γραμμές στις τρέχουσες τιμές- ωστόσο, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα. Από αυτή την άποψη, ο χρυσός ως ασφαλές καταφύγιο εξακολουθεί να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο ενδιαφέροντος και οι υποχωρήσεις ενδέχεται να βρουν στήριξη. Εάν η εβδομαδιαία στοχαστική ταλαντώνεται γύρω από τα επίπεδα 80+, η μακροπρόθεσμη δυναμική θα είναι ανοδική.

Βραχυπρόθεσμη ανάλυση

Το αριστερό διάγραμμα δείχνει το ημερήσιο χρονοδιάγραμμα για το XAUUSD-η τιμή βρίσκεται στην ανοδική ζώνη του χρυσού, μεταξύ της ανώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης. Όσο το ημερήσιο διάγραμμα διατηρείται σε αυτή την περιοχή, είναι ανοδικό για το πολύτιμο μέταλλο. Το διάγραμμα στα δεξιά δείχνει το ωριαίο χρονοδιάγραμμα του XAUUSD. Ο χρυσός έχει υποχωρήσει σε μια συμβολή στήριξης, δηλαδή, ο άξονας S1 επικαλύπτει την αντίσταση των τιμών που έχει μετατραπεί σε στήριξη (πράσινο σκιασμένο οριζόντιο). Για να εκτιμηθεί η ισχύς αυτού του επιπέδου, οι EMAs και ο στοχαστικός πρέπει να γίνουν θετικοί (μαύρες ελλείψεις). Αυτή η ανοδική τάση θα υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά στοχεύουν στη συμβολή και τη χρησιμοποιούν ως πλατφόρμα για να "αγοράσουν τη βουτιά." Εάν αυτό το διάγραμμα, το συναίσθημα μπορεί να περιστρέφεται από το risk-on στο risk-off.

Featured Image by istara from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}