Χρυσός μικτός σε βασικά τεχνικά επίπεδα, αφού σταμάτησε το χαμένο σερί 5 εβδομάδων

Ανάλυση XAU/USD

Το πολύτιμο μέταλλο έπεσε σε χαμηλά 16 μηνών την περασμένη εβδομάδα στα 1.680, αλλά υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά μια γνωστή περιοχή στήριξης και κατάφερε να σημειώσει ένα ράλι ανακούφισης από εκεί, το οποίο το οδήγησε στην πρώτη κερδοφόρα εβδομάδα του εδώ και περισσότερο από ένα μήνα.

Αυτή η ανάκαμψη του δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί για το 38,2% Fibonacci της πτώσης του Ιουνίου High/July Low (1.756), αλλά δεν εμπνέει μεγάλη εμπιστοσύνη για περισσότερα, σε αυτό το στάδιο. Η ευρύτερη περιοχή των 1.768-1.780 μονάδων αποτελεί σημαντικό τεχνικό εμπόδιο που θα χρειαστεί έναν ισχυρό καταλύτη, προκειμένου να ξεπεραστεί.

Περιέχει το 50% Fibonacci, τον EMA200 και την πτωτική γραμμή τάσης από το υψηλό του περασμένου μήνα, αν και μια επιτυχημένη προσπάθεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαρκή ανάκαμψη.

Από την άλλη πλευρά, το XAU/USD δεν έχει ξεφύγει ακόμη από το δάσος και η ανανεωμένη πίεση προς τα 1.680 εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά είναι νωρίς να μιλάμε για πτώση κάτω από τα 1.659.

Παρά την προαναφερθείσα ανάκαμψη, το XAU/USD παραμένει σε δύσκολη θέση, καθώς οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές είναι δύσκολες και θα χρειαστεί αδυναμία του USD προκειμένου να επιτευχθεί διατηρήσιμη άνοδος. Μια ματιά στο μηνιαίο διάγραμμα αναδεικνύει τους καθοδικούς κινδύνους.

Ο χρυσός κατάφερε να διατηρήσει την περιοχή-κλειδί 1.669-1.682 που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάκαμψη, αλλά ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) κινείται κάτω από το όριο του 50, κάτι που έχει να συμβεί από το 2018, υποδεικνύοντας περαιτέρω αδυναμία πριν από τη διαμόρφωση ενός πυθμένα.

Ένα πιο δυσοίωνο σημάδι, αν και με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, είναι οι διπλές κορυφές, οι οποίες ενδεχομένως να ανοίξουν την πόρτα σε μια ευρύτερη πτώση, αν η στήριξη των 1.669-1.680 υποχωρήσει.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}