Ο χρυσός διαγράφει πτωτικό μοτίβο σε εβδομαδιαία βάση ενόψει του front-loading της Fed.


Ο χρυσός έχει διαγράψει μια χαμηλότερη κορυφή ακολουθούμενη από μια χαμηλότερη κοιλάδα σε εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο. Αυτό το μοτίβο τιμών είναι ο ορισμός μιας καθοδικής τάσης. Εξετάζουμε προσεκτικά δύο δείκτες. Οι ενδείξεις του RSI και του στοχαστικού είναι επί του παρόντος ουδέτερες, κοντά στα επίπεδα των 50 μονάδων τους

Ωστόσο, υπάρχει μια ελαφρά πτωτική προδιάθεση. ΟΠΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΑΤΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΣΗ, ο RSI έχει περάσει στην αδύναμη πλευρά του 50 (πράσινο ορθογώνιο). Αν η δυναμική αυξηθεί και πέσει χαμηλότερα, και αν η στοχαστική ακολουθήσει στο χαμηλότερο πεντάγραμμο και παραμείνει εκεί (μπλε βέλος), το πολύτιμο μέταλλο θα δεχθεί πιέσεις από τη δυναμική των πωλήσεων.

Σημειώνουμε ότι η επιθετική γερακίσια στάση της Fed μπορεί να ασκήσει πίεση στο XAUUSD, καθώς το δολάριο υποστηρίζεται. Επιπλέον, αυτό θα επιδεινωθεί καθώς η Fed επιδιώκει να προωθήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων της τους επόμενους μήνες και να εξομαλύνει τον ισολογισμό της. Τέλος, αναμένουμε μια αύξηση 50 μ.β. όταν η Fed δημοσιεύσει αύριο τη δήλωσή της, με την επιφύλαξη ότι είναι πιθανή μια έκπληξη προς τα πάνω.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}