Τα παγκόσμια γεγονότα στηρίζουν το δολάριο


Το καλάθι δολαρίων της FXCM, το USDOLLAR, είχε έναν σταθερό μήνα (μπλε βέλος). Σημειώνουμε ότι το εύρος του από το υψηλό έως το χαμηλό είναι 458 μονάδες. Αυτή η ένταση είναι σχεδόν διπλάσια του μέσου πραγματικού εύρους 5 μηνών (στις 236 μονάδες), το οποίο επίσης έχει κλωτσήσει προς τα πάνω (πράσινο ορθογώνιο). Ο RSI τείνει προς την υπεραγορά (μπλε ορθογώνιο), αλλά έχει ακόμα περιθώριο να κινηθεί πριν καταγραφεί ως υπέρβαση. Το κερί αυτού του μήνα έχει χτυπήσει την ανώτερη κόκκινη ζώνη και οι ίδιοι οι Bollingers αποκλίνουν (μαύρες ελλείψεις). Αυτή η ενέργεια αποτελεί ένδειξη της επέκτασης της μεταβλητότητας

Υπάρχει μια συμβολή θεμελιωδών μεγεθών που οδηγούν το δολάριο σε υψηλότερα επίπεδα:
1. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επιδιώκει να προωθήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων της τους επόμενους μήνες για να καταπνίξει τον πληθωρισμό.
2. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοκ στην προσφορά βασικών συντελεστών παραγωγής και η Ρωσία έχει διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία.
3. Η Ιαπωνία και η Κίνα χαλαρώνουν τις πολιτικές τους, αντιμετωπίζοντας τα αναπτυξιακά τους προβλήματα

Εάν αυτά δεν παρουσιάσουν σημάδια αλλαγής, το δολάριο φαίνεται να υποστηρίζεται μεσοπρόθεσμα.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}