GER30 Υπό νέα πίεση καθώς πέφτει η βιομηχανική παραγωγή

GER30 Ανάλυση

Το κλίμα στην αγορά σημείωσε πτώση την Πέμπτη, καθώς η επιθετική πορεία σύσφιξης της Fed είχε απήχηση και η Τράπεζα της Αγγλίας προσέφερε μια ζοφερή εικόνα για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, αναμένοντας συρρίκνωση του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η γερμανική οικονομία απέφυγε τη συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν προκαταρκτική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά παραμένει εκτεθειμένη στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα, έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, μειώθηκε κατά 3,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τον Μάρτιο.

Η Ευρώπη και ειδικότερα η Γερμανία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία και η γερμανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ταχθεί κατά των κυρώσεων, αλλά πρόσφατα έχει αλλάξει στάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες την απαγόρευση των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου, με ένα σχέδιο που προβλέπει τη σταδιακή διακοπή της ρωσικής προμήθειας αργού πετρελαίου εντός έξι μηνών και των διυλισμένων προϊόντων έως το τέλος του έτους. [1]

Ο ΓΕΡ30 είχε ξεκινήσει την εβδομάδα με άνοδο, αλλά η επιδείνωση του κλίματος, οι προοπτικές σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και άλλοι παράγοντες κινδύνου, οδήγησαν σε απώλειες την Πέμπτη και σε απόρριψη βασικών τεχνικών επιπέδων. Αυτά περιλαμβάνουν το ημερήσιο σύννεφο Ichimokou, τον EMA200 και την πτωτική γραμμή τάσης από τα φετινά υψηλά.

Σήμερα δέχεται νέες πιέσεις και κινδυνεύει με περαιτέρω απώλειες κάτω από το χαμηλό του Απριλίου (13.585), αν και το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων φαίνεται προς το παρόν μακρινό.

Από τεχνικής άποψης, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) κινείται προς την υπερπουλημένη περιοχή, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την πτώση του δείκτη και να του δώσει μια ευκαιρία ανάκαμψης προς τον EMA200 (γύρω στις 14.200), αλλά θα απαιτηθεί επίμονη διάθεση ανάληψης κινδύνου, για μια κίνηση πάνω και από τα τρία προαναφερθέντα τεχνικά επίπεδα που θα παύσει την καθοδική τάση.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 16 Μαΐ 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_2785

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}