GER30 Υποστηρίζεται, Προσπαθώντας να αποφύγω μια αρνητική εβδομάδα

GER30 Ανάλυση

Η αναζωπύρωση των εντάσεων γύρω από την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα οδήγησε σε αποστροφή κινδύνου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα νέο πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πριν από λίγες ημέρες [1]. Αυτό περιελάμβανε ένα εμπάργκο στις εισαγωγές άνθρακα από τη Ρωσία, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να μην είναι εύκολο να περάσει, αλλά απέφυγε την απαγόρευση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, η οποία θα ήταν ένα πιο αμφιλεγόμενο θέμα, δεδομένης της εξάρτησης της Γερμανίας και της ηπείρου.

Το κλίμα δείχνει κάποια βελτίωση από χθες και ο δείκτης προσπαθεί να επιστρέψει πάνω από τον EMA200, αλλά ίσως δυσκολευτεί να το κάνει και να αποφύγει τις εβδομαδιαίες απώλειες (μαύρη γραμμή). Το γεγονός ότι υπερασπίστηκε το 38,2% Fibonacci της ανόδου του χαμηλού/υψηλού Μαρτίου βοηθά τις ανοδικές του φιλοδοξίες και του δίνει τη δυνατότητα να πιέσει για υψηλότερα υψηλά (14.960), αλλά δεν εμπνέει ακόμη εμπιστοσύνη για τέτοιες κινήσεις.

Επιπλέον, η άνοδος περιέχει ορισμένα σημαντικά εμπόδια, όπως η πτωτική γραμμή τάσης από τα φετινά υψηλά (14.760), ο ΕΜΑ 200 ημερών (15.000) και το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku.

Παρά τη σημερινή εποικοδομητική διάθεση, το επενδυτικό κλίμα είναι εύθραυστο και ο GER30 βρίσκεται σε επισφαλή θέση, όσο παραμένει κάτω από τον EMA200. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες πιέσεις προς τις 13.787-13.693, αλλά θα χρειαστεί ένας καταλύτης για μια μεγαλύτερη πτώση που θα τον εκθέσει στις 13.394-09.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

Αναφορές

1

Ανακτημένο 17 Μαΐ 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2281

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}