GER30 Υποτονικό, αδιάφορο για τον πιο ήπιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης

GER30 Ανάλυση

Ο γερμανικός δείκτης προέρχεται από οκτώ συνεχόμενες κερδοφόρες εβδομάδες, το καλύτερο σερί των τελευταίων τεσσάρων ετών, και οδεύει προς έναν ακόμη κερδοφόρο μήνα. Ωστόσο, η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με απώλειες, καθώς οι αγορές έχουν πρόσβαση στην πανδημική κατάσταση στην Κίνα, ενώ ο ηπιότερος ευρωπαϊκός πληθωρισμός δεν βοηθάει ιδιαίτερα.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε στο +10% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη και τη Γερμανία τον Νοέμβριο, από τις τελικές εκτυπώσεις +10,6% και +10,4% για τον Οκτώβριο αντίστοιχα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια από την άρση του Ιουλίου, αλλά ήταν ασαφής γύρω από το τερματικό και με βάση τα πρόσφατα σχόλια υπάρχει κάποια διαίρεση ως προς το μέγεθος της επόμενης κίνησης.

Ο GER30 χάνει δύναμη τις τελευταίες ημέρες και διανύει μια εβδομάδα με απώλειες μέχρι στιγμής, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για διολίσθηση προς τις 14.200-12 και το 23,6% Fibonacci της ανόδου του Νοεμβρίου. Μια διάσπαση κάτω από αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει μια διόρθωση προς το 38,2% Fibonacci (14.000-13.983), αλλά πιθανότατα θα απαιτηθεί ένας καταλύτης για αυτό.

Παρά το κακό εβδομαδιαίο ξεκίνημα, ο GER30 βρίσκει στήριξη και έχει τη δυνατότητα να ωθήσει προς υψηλότερα υψηλά (14.583), αν και μπορεί να απαιτηθεί βαθύτερη υποχώρηση για αυτό και περαιτέρω κέρδη προς τα 15.000-14.960

Σε κάθε περίπτωση, η υπόλοιπη εβδομάδα είναι φορτωμένη με σημαντικά γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία του δείκτη.

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Financial Editorial Writer

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ).

Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών.

Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις διεθνείς σχέσεις, επικεντρώνεται όχι μόνο στην Τεχνική Ανάλυση, αλλά επίσης στην Θεμελιώδη και Γεωπολιτική Ανάλυση – που έχουν αυξανόμενο αντίκτυπο στις χρηματαγορές.

Έχει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση των αγορών, αλλά και στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών επενδυτικών σεμιναρίων, τόσο διαδικτυακά όσο και εκ του σύνεγγυς.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.