Το GER30 βρίσκει στήριξη στη μακροπρόθεσμη πτωτική τάση


Το selloff της Παρασκευής (μπλε βέλος - αριστερό γράφημα) έχει τοποθετήσει το CFD DAX της FXCM, το GER30, μεταξύ της κατώτερης μπλε και της κόκκινης ζώνης στην πτωτική του ζώνη. Ωστόσο, αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια βραχυπρόθεσμη υπερπουλημένη κατάσταση στο ωριαίο διάγραμμα (πράσινο ορθογώνιο). Αυτός ο καθοδικός αφρός προκάλεσε την υποστήριξη του GER30 στον άξονα S2, καθώς ο ταλαντωτής ομαλοποιήθηκε. Ωστόσο, οι αναπηδήσεις μπορεί να αποδειχθούν ύποπτες, δεδομένης της φύσης του παρακάτω εβδομαδιαίου διαγράμματος.


Το εβδομαδιαίο γράφημα του GER30 έχει ισχυρή υπεράνω αντίσταση, γύρω από την περιοχή των 14.800-14.900 μονάδων (κόκκινη οριζόντια σκίαση). Αυτό το κρίσιμο επίπεδο συμπίπτει με το 61,8% της ανάσχεσης της προηγούμενης παλίνδρομης πτωτικής κίνησης του δείκτη, υποδηλώνοντας μια συρροή παραγόντων που δρουν ενάντια στην ανατίμηση των τιμών. Επιπλέον, το κερί της περασμένης εβδομάδας (μπλε βέλος) υποδηλώνει συνθηκολόγηση των ταύρων, οι οποίοι ανέβασαν την τιμή στο υψηλό των 14.627 μονάδων πριν χάσουν τον έλεγχο από τις αρκούδες. Ως αποτέλεσμα, ο DAX έκλεισε πτωτικά για την εβδομάδα

Οι παγκόσμιες αγορές κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του DAX, παλεύουν με τη "γερακίσια" στάση των κεντρικών τραπεζών. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed Powell υποστήριξε την ταχύτερη προώθηση της αύξησης των επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού, ενισχύοντας μια πιθανή κίνηση 50 μ.β. τον Μάιο. Επιπλέον, η πιθανότητα για αύξηση 75 μ.β. τον Ιούνιο είναι πάνω από 80% σύμφωνα με τα futures των Fed Funds. Αυτή η επιθετικότητα αντανακλάται και στο γερμανικό Bund, το οποίο αποδίδει 0,9%.

Τα υψηλότερα επιτόκια καθιστούν τις μετοχές λιγότερο ελκυστικές, καθώς το κόστος ευκαιρίας και τα ασφάλιστρα κινδύνου συνεχίζουν να αυξάνονται.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}