Το GER30 αναπηδά σε πιο μακροπρόθεσμη πτωτική τάση

Εβδομαδιαίο διάγραμμα

Ακολουθεί το εβδομαδιαίο διάγραμμα του CFD DAX της FXCM, GER30. Εφαρμόσαμε έναν τριπλό κινητό μέσο όρο για να έχουμε μια αίσθηση της μακροπρόθεσμης τάσης του δείκτη. Ο πράσινος βραχύτερος απλός κινητός μέσος όρος (SMA) βρίσκεται κάτω από τον ενδιάμεσο πορτοκαλί SMA. Επιπλέον, ο πορτοκαλί μέσος SMA βρίσκεται κάτω από τον κόκκινο πιο μακροπρόθεσμο SMA (πράσινο ορθογώνιο). Αυτό το μοτίβο είναι ένας πτωτικός σχηματισμός. Σημειώνουμε επίσης ότι οι SMAs έχουν γωνία και διαχωρισμό, γεγονός που υποδηλώνει μια υποκείμενη καθοδική δυναμική.

Ημερήσιο Διάγραμμα

Το ημερήσιο διάγραμμα έχει διαφορετικό τόνο από το εβδομαδιαίο. Παρακάτω βλέπουμε ότι ο πράσινος βραχύτερος SMA έχει περάσει πάνω από τον πορτοκαλί μεσαίο SMA (μαύρη έλλειψη). Αυτή η ενέργεια έβγαλε ουσιαστικά την ημερήσια από την πτωτική της τάση, όπως ορίζεται από τους τριπλούς κινητούς μέσους όρους. Δεδομένων των σημερινών θέσεων των SMAs, το ημερήσιο διάγραμμα παρουσιάζει ουδέτερη ανάγνωση. Ωστόσο, η ημερήσια ποιότητα θα μετατραπεί σε ανοδική αν οι SMAs τοποθετηθούν σε θέσεις όπου ο πράσινος βραχυπρόθεσμος είναι πάνω από τον πορτοκαλί μέσο και ο πορτοκαλί μέσος είναι πάνω από τον κόκκινο μακροπρόθεσμο.

Ο κίνδυνος

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις τείνουν να κυριαρχούν στις βραχυπρόθεσμες τάσεις. Ως εκ τούτου, η προσοχή θα πρέπει να συνοδεύει το γεγονός ότι το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ανθεκτικότητα. Αυτή η επαγρύπνηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι εβδομαδιαίοι τριπλοί κινητοί μέσοι όροι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αρκούδας. Δηλαδή, μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω ενός επικίνδυνου ράλι της bear market. Τα ράλι αρκούδας προκαλούν την πλειονότητα των ζημιών στις αρκούδες αγορές. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη των
* του ημερήσιου από ουδέτερο σε ανοδικό σχηματισμό, και
* του εβδομαδιαίου από πτωτικό σε ουδέτερο απαιτείται για να αμβλυνθούν κάποιες από τις ανησυχίες.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}