GBPUSD υπό πίεση μετά τους αριθμούς πληθωρισμού


Η εκτύπωση του ΔΤΚ του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από τις προβλέψεις, 9%y/y έναντι 9,1% y/y/, αλλά σημαντικά υψηλότερη από τον προηγούμενο αριθμό του 7% y/y. Πρόκειται για την ταχύτερη μεταβολή από το 1982. Ακόμη και όταν έχουν αφαιρεθεί τα ασταθή στοιχεία, ο πυρήνας του δείκτη είναι 6,2%, υψηλότερος από το προηγούμενο 5,7%. Οι σημαντικές αυξήσεις τόσο στους γενικούς όσο και στους βασικούς αριθμούς προκαλούν ανησυχία. Η BoE προβλέπει πληθωρισμό στο 10% προς το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.
Παραδόξως, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, η ωριαία ισοτιμία GBPUSD, στα δεξιά, έχει ανατραπεί. Οι δείκτες που ακολουθούν την τάση και ο στοχαστικός έχουν διασταυρωθεί πτωτικά (κόκκινες ελλείψεις).

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό, δεδομένου ότι η αναπήδηση του ημερήσιου διαγράμματος έχει εκκαθαρίσει την υπερπουλημένη ένδειξη του RSI (πράσινο ορθογώνιο στα αριστερά). Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι το ράλι της πτωτικής τάσης στο οποίο στοχεύουν οι σορτάκηδες, χρησιμοποιώντας την ανακοίνωση του πληθωρισμού ως καταλύτη. Δεδομένης της σημαντικής διαφοράς μεταξύ του κεντρικού και του πυρήνα, η BoE δηλώνει ότι "η Τράπεζα της Αγγλίας δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τα παγκόσμια προβλήματα προσφοράς ή τις τιμές της ενέργειας που ανεβάζουν σήμερα τον πληθωρισμό" (https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-report/2022/may-2022)

Η BoE αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων από την πλευρά της θα πλήξουν ακόμη περισσότερο την οικονομική επιβράδυνση. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια ήπια αίσθηση σε οποιαδήποτε επικείμενη δράση της BoE. Θα παρακολουθούμε την ωριαία στοχαστική. Εάν πέσει κάτω από το 20 (μπλε βέλος) και διατηρήσει αυτή τη θέση, είναι πιθανό να δημιουργηθεί πτωτική δυναμική, ασκώντας πίεση στο καλώδιο

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.